De styrande ville göra ”den minst meriterade” till skolchef

Oenigheten om rekryteringen av skolchef till Hässleholms kommun handlade om att de styrande ville ge jobbet till den minst meriterade av de intervjuade. Det berättar Joachim Fors (S). De fackliga företrädarna påpekade också att kandidaten inte uppfyllde den överenskomna kravprofilen. I en protokollsanteckning skriver de att de är oroliga för arbetsbelastningen för övrig personal eftersom […]