Ballingslövs skola riskerar nedläggning

Ballingslövs skola är på väg att mista sitt mellanstadium. Enligt förslaget, som verkar ha stöd i alla politiska block, erbjuds de sju eleverna från och med vårterminen skolskjuts till Farstorps skola. – Bakgrunden är kraftigt vikande elevtal i Ballingslöv, säger skolchef Rolf Bengtsson. På sikt kan hela skolans existens vara hotad, om inte fler föräldrar […]

Miljö- och byggchefen får sluta

Kommunledningen förlänger inte Jan Karlssons avtal som miljö- och stadsbyggnadschef. På måndagen informerade han personalen om att han slutar när en efterträdare är introducerad. Tjänsten kommer att annonseras ut under veckan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen rekryterar därmed samtidigt två höga chefer. En planerad facklig förhandling om miljöchefstjänsten imorgon har ställts in eftersom osäkerhet råder om hur […]

Hur går det när företagen fått utforma centrum?

INSÄNDARE. En viktig medspelare i utformningen av Hässleholms centrum är företagen. Men hur går det nu när företaget/en fått utforma centrum men har andra nyare dispositioner och kanske lämnar ett ödelagt centrum efter sig? Domus förflyttning till Kristianstadsvägen på 1980-talet efter det att det utlovade centralt belägna området frilagts mitt i Hässleholm är ett exempel […]