Utredning om miljöbrott nedlagd trots bilder och provtagning

Färgrester och lösningsmedel hälldes ut direkt på marken som skiftade i olika färger utanför Bjestigs fabrik i Bjärnum. Kemikalier förvarades på otätt underlag och i trasiga plastsäckar. En del av växtligheten på området var död och missbildad. Avfall hade grävts ner. Trots bildbevis och trots att provtagningar på massor som använts för att fylla upp […]

Inga belägg för ökning av extremväder

INSÄNDARE. Katarina Erlingsons text i Norra Skåne 31 december utgör ett hisnande exempel på fake news. KE påstår att klimatfrågorna är viktiga tack vare det ”extremväder världen fått”. Väderrelaterade naturkatastrofer har minskat i antal under hela 2000-talet (Klimatupplysningen.se 20190418). Kostnaden för väderrelaterade skador har sjunkit sedan 1990-talet (R. Pielke). IPCC skriver: ingen trend vare sig […]

Slaget vid Mjölkalånga

INSÄNDARE. Slaget vid Mjölkalånga 1318 fick sin manifestation i oktober 2018. Under högtidliga former restes en minnessten med tillhörande text Felaktigt inräknar sig Tyringe i detta minne – vilket jag som gammal Finjabo protesterar mot. I en pågående cirkel om hur Hässleholm växer in i nya dimensioner kunde vi ändå konstatera att slaget vid Mjölkalånga […]

Kommunanställda hade rabatt på Statt

Hässleholms kommun har ett avtal med Hotell Statt som ger rabatt på mat, logi och konferenser. Kommunanställda hade tills nyligen samma rabatter utanför tjänsten. Något som enligt Skatteverkets rättsliga expert ska förmånsbeskattas. Enligt kommunens upphandlingschef Rikard Muth har personalen inte informerats om att rabatterna gällt privat. Rabatter för anställda har gällt under 2019 och var […]