Röd dimridå över skakig ekonomi

INSÄNDARE. Lena Wallentheim (S) och Joakim Fors (S) kritiserar i en insändare Sverigedemokraterna med flera för att vi tvingas söka besparingar i nämnder och förvaltningar. Det är lätt att vara socialdemokrat och ge ”allt åt alla” utan att nämna den drakoniska skatteökning som krävs för att täcka behoven. Dock är en skattehöjning inget våra väljare […]

Låt oss använda våra sinnen

INSÄNDARE. De klassiska fem sinnena, syn, hörsel, känsel, lukt och smak fastslogs av Aristoteles på trehundratalet före Kristus. I dag anses allmänt att det finns åtta sinnen hos människor men låt oss nöja oss med ambitionen att fullt ut börja använda dom fem ovan nämnda. Vi har alla en tendens att luta oss mot experter […]

Felaktiga inkassokrav för barnomsorg igen

Hässleholms kommun har åter igen skickat ut felaktiga inkassokrav för barnomsorgsfakturor. Ansvariga beklagar och meddelar att alla som fått inkassokrav kan slänga dem. Missen inträffade första gången i januari, första gången fakturorna skulle skickas ut efter byte av ekonomisystem. Om problemet har med detta att göra är oklart. Nu ringer många föräldrar och frågar varför […]

Förhöjd smittorisk Möte i lokal krisledningsstab

Risken för spridning av det nya coronaviruset i Sverige uppgraderades på måndagsförmiddagen. Samtidigt höll Hässleholms kommuns krisledningsstab ett första avstämningsmöte. En uppdaterad version av pandemiplanen från svininfluensan 2009 har skickats ut för synpunkter och presenteras för alla förvaltningschefer vid ett möte på tisdagseftermiddagen. Planen reglerar bland annat hur personalen ska disponeras i de mest angelägna […]

Sponsorer krävs för hemlösas nya lokal

Hemlösa i Hässleholm har en ny lokal på gång för sin frukostservering i centrala Hässleholm. Detta hos en privat fastighetsägare. Den lösningen skulle innebära att föreningen kommer att få 5 000 kronor i månadskostnader för sin verksamhet. Ska det fungera krävs att företag och privatpersoner ställer upp som sponsorer. Föreningen har vädjat till kommunen om […]