Soptipp när då?

INSÄNDARE. Angående ridhusets eventuella flytt till Mölleröd. Det har stått i Norra Skåne vid ett par tillfällen, att ridhuset ligger på en soptipp. När skulle den soptippen ha existerat? Har bott i närområdet sedan 1963, och aldrig hört talas om eller sett till någon soptipp. Innan ridhuset kom till, så var detta en storskog. En […]

Utslagsröst gav Statt bygglov för uteservering

Det var på håret att Hotell Statt fick bygglov för sin fasta uteservering på kommunens mark på Stortorget i Hässleholm. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) fick använda sin utslagsröst för att få igenom beslutet eftersom det blev lika röstetal i voteringen. Både Socialdemokraterna och Folkets väl reserverade sig mot beslutet. Tjänstemannaförslaget var att […]

Fullmäktige kan bantas trots FV:s motstånd

Det kan bli färre deltagare på kommunfullmäktige på måndag trots Folkets väls motstånd mot förslaget till överenskommelse om endast 35 ledamöter istället för 61. – De styr väl inte fullmäktige. Vi får tala om detta i veckan, säger kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M). Han förklarar att övriga partier skulle kunna komma överens om att delta […]

Heder åt Björn Widmark

INSÄNDARE. Angående kommunfullmäktige: Heder åt Björn Widmark. Bra att någon kämpar för demokratin i denna kommun. Man kan inte generalisera det här med att alla över 70 år ska hålla sig inne. Många mellan 70 och 100, är ju betydligt piggare än vissa runt 50. Handlar om rent förnuft. Mikael Andersson

Klagomål mot Högalid

En demensavdelning på Högalid har anmälts för ett flertal missförhållanden mot en vårdtagare. Klagomålet, som har gjorts av närstående, är också till för att förhindra att andra som bor på Högalidshemmet ska råka ut för liknande situationer som denna. Nu utreds händelsen av kommunen. De anhörigas anmälan gäller en demenssjuk person som mot sin och […]

Mycket ord och liten verkstad

INSÄNDARE. Som väntat lät inte svaret från Björn Widmark dröja länge. Jag vet mycket väl att enligt kommunallagen sägs det hur många som skall vara samlade i ett fullmäktige av Hässleholms storlek. Jag vet också att politiska möten inte är tvingade att följa de råd och anvisningar som gått ut från myndigheter. De flesta kommuner, […]