Akut räddningsaktion för musslor vid Hammarmölledamm Kraftverket stängt

Låga vattenflöden nedströms Hammarmölledamm ledde till att länsstyrelsen akut ryckte ut och flyttade flodpärlmusslor till djupare delar av Hovdalaån. På grund av incidenten i september 2019 förbjuds vattenkraftverket nu att använda så kallad korttidsreglering av flödet i ån. Det innebär att verket bara får drivas vid högre flöden. – Vi får lägga ner, säger Rudolf […]

Omsorgschefen får sparken

Hässleholms kommuns omsorgschef Anneli Larsson har tvingats sluta med omedelbar verkan. Anledningen är att hon varken har omsorgspolitikernas eller kommunledningens förtroende. – Ett ömsesidigt förtroende är nödvändigt i vår verksamhet, och när det inte längre finns kom vi överens om att gå skilda vägar, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson i ett pressmeddelande på måndagen. Anneli Larsson […]