Ja till villa på Göingeåsen

Den avstyckade tomten på Göingeåsen får bebyggas. Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslöt på onsdagen att bevilja förhandsbesked om bygglov för en villa. Kommunekologens avrådde från byggnation, trots att tomten styckats av för just bostadsändamål. Anledningen var naturvärdena som han i kommande naturvårdsplan vill uppgradera till klass 1. Han ansåg att ett ja skulle kunna […]

Vikingabyn river – och får stöd

Vikingabyn vid Vätteryds gravfält utanför Sösdala är på väg att rivas. Åtminstone ser det så ut på Facebooksidan “Vittfarnas café”. – Vi river stället, säger Oddvar Otetileu som tillsammans med hustrun Maral överklagat kommunens byggförbud, men förlorat i mark- och miljödomstolen. Reaktionerna på Facebookinlägget blev under torsdagen starka och en namninsamling har inletts. På flera […]

Klart för tillfällig endurobana på Hässleholm Nord

Enduroklubben FMCK får ha en tillfällig motorbana på Hässleholm Nord vid Stoby i två år under förutsättning att 13 olika försiktighetsmått vidtas. Bland annat begränsas tävlingsverksamheten. Det beslöt en enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd på onsdagen. FMCK har varit utan bana sedan dispensen på Hovdalaområdet gick ut förra sommaren. Tekniska förvaltningen har redan beslutat om den […]