Godkände mer pengar till förskolan på T4

Den planerade förskolan på T4 får kosta 8,8 miljoner kronor mer så att hela projektkostnaden blir 50,8 miljoner kronor. Det beslöt kommunstyrelsen på onsdagen att föreslå kommunfullmäktige. Enbart Folkets väls Björn Widmark ville säga nej och reserverade sig mot att mer pengar tillskjuts. Marksaneringskostnader på 426 000 kronor ska enligt förslaget tas ur kommunfullmäktiges konto […]

Ville inte ta ställning om arvoden

De politiska partierna i Hässleholms kommun är inte överens om de nya reglerna för politikernas arvoden. Oenigheten gäller främst ersättning vid partiernas budgetberedning, men även nivån på grundbeloppet. Vid kommunstyrelsens sammanträde på onsdagen valde de rödgröna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet att avstå från att delta i beslutet. Folkets väl yrkade avslag. Därmed stod bara den styrande […]