Fortsatt minskning av coronasmittade

Spridningen av covid-19 ser ut att fortsätta minska i Skåne. Det visar Region Skånes lägesrapport. På tisdagen rapporterades bara ett nytt fall i Hässleholm jämfört med en vecka tidigare. På torsdagen stod det klart att Hässleholm under förra veckan hade tre nya fall per 100 000 invånare. Från onsdagen till torsdagen bekräftades 38 nya fall […]

Avståndet mellan styrande politiker och folket är gigantiskt

INSÄNDARE. Apropå regeringsförklaringen den 8 september 2020. Likt undertecknad var det förmodligen få gräsrötter som förmådde ta del av hela regeringsförklaringen och den efterföljande debatten. Lätt igenkännbara floskler upprepades på nytt på känt politikermaner. Nå, kunde något ljus skymtas i mörkret? Nja, allt är som bekant inte helt åt helsefyr. Nyanser som pekar åt andra […]

Felaktiga påståenden i den statliga tv-kanalen

INSÄNDARE. Återigen har den statsunderstödda regimtelevisionen beslagits med propaganda och rena lögner i klimatfrågan. Statstelevisionens så kallade ”globala klimatkorrespondent” Erika Bjerström påstår i ett Rapportinslag 25 augusti att vi fått alltmer extremväder, starkare stormar, mer skyfall, mer torka, fler bränder, katastrofala havsnivåhöjningar. Alla dessa hennes påståenden är felaktiga! Gå in på Swebbtv.se där man för […]

Är det inte alldeles för tyst kring Översiktsplanen?

INSÄNDARE. Vi vill veta vad du tycker! Den uppmaningen finns i samrådsförslaget till ”Översiktsplan för Hässleholms kommun” som finns på kommunens hemsida. Samrådsförslaget berör framförallt den majoritet av kommunens invånare (nästan 63 %) som bor i närorterna (stationsorterna och de stadsnära och landsbygdsnära byarna) och på landsbygden i Hässleholms kommun. Förslaget tar sikte mot år […]

Sjöar under förändring

INSÄNDARE. Runt omkring oss förändras ständigt det blå och gröna landskapet. Miljön under vattenytan är i många fall känslig. En sak som jag noterat är att sjöarna gradvis har blivit mer och mer näringsrika. Och detta gör mig både nyfiken och bekymrad.  Bland mina besök vid 1000-tals sjöar har jag noterat hur lite vi faktiskt […]

En påminnelse om kyrkovalet

INSÄNDARE. Kyrkovalet har ibland  kallats för det glömda valet. Därför kan det vara på sin plats att påminna om att vi nu har ett år kvar till den 19 september 2021 då vi får välja till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Valdeltagandet 2017 var något högre än tidigare år men  borde kunna öka ännu mera nästa […]

En badhusorganisation för hela kommunen

INSÄNDARE. Svar angående insändare om badhusorganisationen samt Sösdala simhall. Efter valet 2018 gjordes valet av den styrande minoriteten i kärnalliansen (M, KD och L) att stänga ner Sösdala simhall. Detta gjordes genom att deras budget röstades igenom av alliansen. Sverigedemokraterna hade ej med en nedläggning av Sösdala simhall i sin budget men ofta när man […]

Statliga pengar till sanering

Hässleholms kommun får statliga pengar för att sanera ett av Skånes mest förorenade områden kring den gamla kemtvätten vid Nygatan i Hässleholm. Det berättar kommunen på sin hemsida. Frilagt har tidigare berättat om kemtvätten som fanns vid Nygatan från 1949 till cirka 1980. Vid undersökningar har klorerade lösningsmedel i höga halter påträffats i både jord […]

Pandemin ger mindre underskott för skolan

Verksamhet som ställts in och minskade vikariekostnader på grund av coronapandemin har sparat pengar i skolverksamheten i Hässleholm. Staten har också kompenserat kommunen för sjuklönekostnader. Budgetprognosen för barn- och utbildningsnämnden ser därför betydligt bättre ut i augusti än tidigare under året. Prognosen visar en förbättring med 14,2 miljoner kronor, från ett underskott på 31,4 miljoner […]