logga-ligg-tjock

En påminnelse om kyrkovalet

En påminnelse om kyrkovalet

INSÄNDARE. Kyrkovalet har ibland  kallats för det glömda valet. Därför kan det vara på sin plats att påminna om att vi nu har ett år kvar till den 19 september 2021 då vi får välja till kyrkomötet, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige. Valdeltagandet 2017 var något högre än tidigare år men  borde kunna öka ännu mera nästa år. Kyrkans roll i coronatider och ett ökat intresse för livsåskådningsfrågor kan öka intresset.

De olika nomineringsgrupperna  har redan  börjat valförberedelserna och söker kandidater till sina listor. Centerns nomineringsgrupp vill fortsätta sitt arbete med att slå vakt om kyrkans lokala förankring och självbestämmande. Att värna om den öppna demokratiska folkkyrkan där människor oavsett hur långt de har kommit på trons väg känner sig  välkomna till gudstjänster och vardagsverksamhet är en viktig princip för oss. Diakonin med kyrkans sociala insatser i samhället för utsatta, äldre, sjuka och ensamma  känns angeläget och vi välkomnar satsningar på barn och ungdom. Den som känner för dessa frågor och annat kyrkligt har möjlighet att engagera sig och anmäla intresse för att kandidera på någon av våra listor.

Lars-Ivar Ericson (C)
Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se