Hur länge får tokerierna fortsätta?

INSÄNDARE. Än slank hon hit, och än slank hon dit, och än slank hon ner i diket. Jag tänker så klart på alla politiska turer med olika projekt. Listan kan göras lång med bl.a. ”Dryport”, Trädhus, En ny stadsdel på Hässleholmsgården, Arkitekttävling om stortorget, Fiberprojekt, Badhus, Björklunda m.m. Ett annat projekt, Ungdomens hus, har i vanlig ordning inte ens blivit en ”tummetott” trots kostnader på 2 miljoner för projektledning och arkitekter.

Ungdomens hus projektet leddes av Robin Gustafsson (KD). Efter lång tid presenterade han så sitt förslag att, för 25 miljoner, iordningställa ett ungdomens hus i stadsparken. Detta ansågs självklart för dyrt och platsen ligger dessutom väl långt från stationen. Vad händer då? Jo, SD och S har nu kommit med den lika oansvariga idén att istället köpa postterminalen för 30 miljoner för att inrätta ungdomens hus där. Detta gick att läsa den 16/9 (frilagt.se).

Postterminalen köptes för 20 år sedan av Brännmästaren AB för 300.000 kronor. I det bolaget var en högt uppsatt Hässleholmspolitiker inblandad. Det är ofattbart att SD och S nu vill betala 100 gånger det priset. Fastigheten är värderad till ett betydligt lägre pris (11-18 miljoner) men SD och S hänvisar till ett ”förväntansvärde”. Detta förväntansvärde baserar de på ett eventuellt framtida behov för utveckling av spårområdet och stationen. Men detta är ju inte en kommunal angelägenhet. Låt trafikverket bedöma och sköta detta.

I det fall trafikverket och staten i framtiden anser sig behöva den aktuella marken så köper man, alternativt exproprierar man, marken. Prislappen vid expropriering baseras på det då aktuellt marknadsvärdet plus 25 procent. Det finns alltså inte någon anledning att kommunen nu återigen köper mark till kraftigt överpris längs med järnvägen. Det var illa nog att köpa magasinet (bakom Netto) för över 12 miljoner. Där ska nu bli parkering. Dyra P-platser!!!

Folkets väl föreslog redan före valet 2018 att ungdomens hus skulle inrättas i kulturhusets bottenplan. Vi (folketsval.se) pekade ut de tomma lokalerna -kaféet och turistbyrån- samt utställningshallen. Det passade självklart inte de andra partierna. Det är därför glädjande att, i Norra Skåne (23/9), läsa att kulturchefen Anders Rosengren nu, liksom vi i FV, ser ett behov av en mötesplats för unga, ett ungdomens hus, just i kulturhuset.

Hade man gjort som FV föreslagit så hade en sådan mötesplats för unga varit på plats i kulturhuset redan 2019. Detta därtill utan köp eller nybyggnation.

Björn Widmark, Folkets väl

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com