Överklagar Björklundas detaljplan

Detaljplanen för Björklundaområdet går till domstol. Furutorps ägare Alexander Ban överklagar planen med motiveringen att den utgör ett oproportionerligt ingrepp i hans äganderätt och Annedals lantbrukare Lars Larsson överklagar främst för att marken är olämplig att bebygga. Fler överklaganden kan komma in eftersom tiden går ut först i slutet på nästa vecka. Efter Frilagts artiklar […]

Löpande underhåll

INSÄNDARE. Kommunalrådet Lars Johnsson(M) har under rubriken ”Vi har absolut inget emot Sösdala” i NSK svarat undrande invånare i Sösdala beträffande den ur bruk tagna simhallen. Att politiker svarar för sig hör inte till vanligheterna varför Johnssons svar i sig får ses som positivt. Detta borde kanske en och annan politikerkollega till nämnde Johnsson kunna […]

Köpet av postterminalen ett slöseri med skattepengarna

INSÄNDARE. I media har vi de senaste veckorna läst om att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att kommunen skall köpa fastigheten Brännmästaren 7 (fd. postterminalen). Inte nog med att de vill köpa den, de vill också betala dubbelt så mycket som den är värderad till! Två oberoende värderingsföretag och Tekniska förvaltningens exploateringschef har värderat den med […]

Kräver ersättning för avbrutet avtal om skolskjutsar

Hässleholms kommun kräver nu ersättning av Taxi Hässleholm för att företaget i december 2019 med kort varsel avbröt avtalet om skolskjuts. Det innebar en merkostnad på cirka en miljon kronor extra för vårterminen 2020, men kommunen begär bara 278 500 kronor. Beskedet från Taxi Hässleholm kom efter att dess moderbolag Hikmets Taxi gått i konkurs. […]

Kenny Hansson (M) drar tillbaka reningsverkets detaljplan

Reningsverkets detaljplan med förslag på inlösen av privata bostäder stoppas tillfälligt. Den lyftes på onsdagsmorgonen ut från dagordningen före sammanträdet i miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott av ordförande Kenny Hansson (M). Orsaken är avsaknaden av den proportionalitetsbedömning som grundlagen kräver när kommunen vill ta privat egendom i anspråk. – Jag tycker i alla fall inte att […]