logga-ligg-tjock

SD rustar ner landsbygden

SD rustar ner landsbygden

INSÄNDARE. Tack Hanna Nilsson för ditt utförliga svar i lördagens Norra Skåne och Frilagt på min insändare. Tyvärr måste jag dock konstatera att något rakt svar på frågan om jag som invandrad osbybo med tvivelaktiga,  blandade dansksvenska rötter är välkommen att bo kvar i Hässleholms kommun ger du inte. Ska jag dän för att repatrieras dit jag ursprungligen är kommen ifrån, eller måste jag helt lämna landet såsom en opålitlig göing som Gråkappan på sin tid förordade?

I stället för att svara på min fråga tillvitar HN mig känslor som rädsla och fördomar mot SD. Nu är jag inte så lättskrämd men nog kan man bli oroad, när man ser hur SDs motsvarigheter som kommit till makten i andra länder agerar. I Polen har ju pressfriheten inskränkts så att bara åsikter som tilltalar det styrande Lag och rättvisapartiet, PIS, får komma till tals i radio och TV.

Domarna i Högsta domstolen har tvångspensionerats och ersatts av regimtrogna rättskipare. Om jag vore kvinna i Polen skulle jag vara oroad efter det utslag som HD kom med i abortfrågan så  så sent som i förra veckan. Domen innebär nämligen att abort inte tillåts ens när fostret är gravt skadat.

Situationen är likartad i Ungern där Viktor Orbans Fidezparti styr, ett annat högernationalistiskt parti. Pressfriheten är där likaledes inskränkt. Det fria ordet är till och med så insnävat att forskningen inte längre är obunden.  Det av exungraren George Soros 1991 grundade och delvis finansierade Central European University, CEU,  i Budapest tvingades ju för ett drygt år sedan  att stänga och flytta till Österrike. Målet att främja det öppna samhället stod i konflikt med Orbans socialkonservativa och nationalistiska politik.

Men det är fler som på det här viset måste flytta när de styrande gör det oattraktivt, otrevligt, att bo kvar. Här i Hässleholm på landsbygden, som SD säger sig vilja värna, har man ju dragit in såväl gymnasie- som bokbussen. Samtidigt har partiet skrivit på ett dumt avtal med Kunskapskapsporten i Malmö om utbyggnad av Ekegården, värt 5,2 miljoner kronor, pengar som man inte får någonting för. För dessa medel kunde man kört en gymnasiebuss i sex-sju år.  

I stället för att köpa den gamla postterminalen i Hässleholm för nästa 30 miljoner kronor, en byggnad som man inte behöver, kunde man kört bokbussen på landsbygden i Hässleholms kommun i flera år. Som de här exemplen visar är SDs främjande av landsbygden bara tomma ord utan täckning. I handling visar man i stället som HN själv sade i Norra Skånes intervju med henne, att man ska göra det så oattraktivt för vissa människor i kommunen, att de drar.

Staffan Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se