Otillåten röjning i reningsverkets skyddszon

Trots tydliga direktiv om att stoppa avverkningen i kommunens skog mitt emot reningsverket i Hässleholm startade Sydveds personal röjsågarna på torsdagen. Den täta undervegetationen röjdes bort, trots att den skulle varit kvar som skydd mot lukt från reningsverket. Närmast boende är Linus Jepsson, vars bostad hotas av inlösen på grund av närheten till reningsverket. För […]

Rehabilitering och fysisk aktivitet hjälper lungsjuka

INSÄNDARE. Under november genomför Riksförbundet HjärtLung sin kampanjmånad Lungmånaden. Över hela Sverige genomför vi vanligtvis massor av aktiviteter som kommer personer med lungsjukdomar till del. Men i år är inget vanligt år. Coronapandemins utbredning har påverkat oss alla, inte minst personer som lever med allvarlig lungsjukdom. Att leva med en kronisk lungsjukdom innebär att man […]