Gruppen-3a-328x120

Genmäle till Ulf Nilsson

Genmäle till Ulf Nilsson

INSÄNDARE. Herr Nilsson verkar obekväm med att man som medborgare har synpunkt på de politiska besluten och de politiska företrädarna. Detta med anledning av hans formulering ”..svingar en verbal smocka mot en politiker…”.
Att herr Nilsson tror att jag bara baserar min ideologiska hållning på en fråga som berörs i en insändare får stå för honom. Vissa frågor väger dock tyngre och bör kunna belysas i en demokrati med yttrandefrihet.
Herr Nilsson formulerar sig på ett sätt som ger intrycket att jag skulle vara ensam om min uppfattning. Ty han skriver ”Vi är alltså många i denna kommun som tycker tvärt emot herr Spångberg”. Med tanke på att frågan är så pass uppmärksammad tror jag att verkligheten är en annan.
Att herr Nilsson ägnar sig åt epitetsklistrande typ ”blåbruna konspirationer” förvånar föga. Det brukar låta så från det hållet och det bryr jag mig föga om.
Herr Nilsson ifrågasätter även min syn på demokrati. Anmärkningsvärt. Att en majoritet i KF röstar som den gör är ett faktum som vi alla får förhålla oss till. Det gäller alla frågor. Något annat har väl aldrig påståtts.
Men jag utgår ifrån att man som medborgare har rätt att ifrågasätta fattade beslut och ha åsikten att fattade beslut enligt subjektiv uppfattning inte har uppdragsgivarna bästa för ögonen.
Avslutningsvis kan jag försäkra herr Nilsson om att jag varken är skrämd eller arg. Däremot bekymrad över samhällsutvecklingen som är ett resultat decennier av beslutsfattande av så kallade etablerade partier och politiker.
Om man nu får lov att vara bekymrad”.Håkan Spångberg, medborgare

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se