Gruppen-3a-328x120

– Vi är inte styrda av vårt parti i tiggeri-frågan

– Vi är inte styrda av vårt parti i tiggeri-frågan

INSÄNDARE. I en debattartikel uttrycker SD sin besvikelse över att KD inte röstade för deras motion om att införa ett lokalt tiggeriförbud på vissa platser i kommunen. Vi har samma uppfattning som SD och som flera talare deklarerade vid fullmäktigedebatten. Nämligen att frågan bör lösas i första hand på nationell nivå. Frågan berör oss alla och det finns olika förslag om hur frågan ska lösas, såväl rationella som populistiska. Sammantaget har vi nog uppfattningen att ingen ska behöva tigga i Sverige. Vi måste i dagens globaliserade värld föra den politiska kampen vidare i EU. Rätten till utbildning, motverka arbetslöshet och möjlighet att försörja sig ska gälla i alla EU-länder och dess invånare.

Vid KD:s riksting togs visserligen beslut om att lösa frågan lokalt eftersom det tar tid för nuvarande regering få till en lösning. Man hänvisade till att varje kommun får själv hantera frågan. Således är vi inte styrda av vårt parti och avvek inte från vår riksorganisation som beslutade att varje kommun ska själva bedöma behovet av ett förbud. Vi anser ändå att frågan ska hanteras nationellt. I Sverige avskaffades lösdriverilagen 1964 eftersom behovet att tigga ansågs undanröjt men ersattes av lagen om ”samhällsfarlig asocialitet” denna lag tillämpades inte och avskaffades 1981. Således har vi haft nationella bestämmelser tidigare och det är hög tid att nu ta ett ansvar och inte hänskjuta frågan till olika kommunala lösningar.

I Ordningslagen 3 kap. ”En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.” Vidare: ”Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.”

Denna avvägning har vi gjort och inte funnit att tiggeriet utgör en sådan störning eller risk för störning som berättigar ett förbud enligt ordningslagen. Inga polisrapporter eller ingripande förutom ett under dessa år. Införandet av förbud på sju platser kan komma innebära att vi ser störningar på andra mer utsatta platser eller ambulerande tiggeri och det vill vi inte ha. En annan fråga som belyses i debattartikeln och i diskussionen är de olagliga boenden som är ett problem med nedskräpning och ska beivras och stävjas genom den egna lagstiftningen.

Slutligen måste vi uppmärksamma dessa människors misär och utsatthet ur humanitära synpunkter och lägga ett större ansvar på hemnationerna för sina medborgare

Styrelsen, Kristdemokraterna Hlm

Robin Gustavsson KD, gruppledare

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se