Garnisonen prioriteras upp – Sjörröds gård och Torshem ner

Det vilande planprogrammet för Garnisonen, Sjörröds gård och Torshem prioriteras upp men de omstridda delarna stryks så att bara Garnisonen blir kvar. Det beslöt miljö- och stadsbyggnadsnämnden på onsdagen efter förslag från ordförande Kenny Hansson (M). S och C ville prioritera hela området och reserverade sig mot beslutet. Som Frilagt tidigare berättat var tjänstemannaförslaget att […]

12,4 miljoner för ungdomslokaler i T4-Matsalen

Att anpassa T4-Matsalen till ungdomsverksamhet skulle kosta 12,4 miljoner kronor. Det visar den bedömning som kommunens tekniska förvaltning gjort. Den beräknade kostnaden för underhåll på 13 miljoner kronor tillkommer, totalt alltså 25,4 miljoner kronor. Underlaget har tagits fram inför kommande beslut om ett eventuellt Ungdomens hus alternativt flera ungdomslokaler i Hässleholm. Kostnaderna för att ställa […]

Markan och Mötesplats Ljungdala behövs

INSÄNDARE. Det finns ingen tvekan. Markan och Mötesplats Ljungdala värderas högt av kommunens invånare. Uppskattningen för dessa verksamheter har även uttalats omfattande på sociala medier de senaste veckorna. Miljöpartiet stödjer dessa verksamheter fullständigt och har alltid gjort det. Genom åren har vi många gånger besökt verksamheterna och samtalat med personal och besökare. Restalliansen (M, L […]

Minimera tillsynstaxorna

INSÄNDARE. Det finns många pålagor som drabbar svenskt näringsliv och företagande. Ett exempel är omfattningen av tillsynsavgifter. Det är angeläget att dessa avgifter minimeras och debiteras på ett rättvist sätt. Det är viktigt att taxan utformas så att inspekterande myndigheter  genomför en trovärdig och behovsanpassad tillsyn som bygger på den faktiska tiden för tillsyn. De […]

Kostsamma p-platser

INSÄNDARE. Jag har tidigare skrivit om det bakvända beteende som föregått utbyggnaden och uppsättande av betalautomat på T4-parkeringen. Den totala kostnaden uppgår till 1 420 150 kr för 30 platser, således drygt 47 000/plats. Efter utbyggnaden kom Tekniska förvaltningen på den ”geniala” idén att sätta upp en betalautomat (avgift 4 kr/timme) och genast ”försvann” de […]

Polarisering är långt ifrån vår svenska tradition

INSÄNDARE. Nej Sven Lundh, jag förringar inte Förintelsens offer genom min jämförelse mellan ditt parti och Nazistpartiet i Tyskland på 30-talet. Jag var tydlig med att påpeka att likheten var en nationalistisk ideologi och strategin att fördöma och beskylla svaga minoritetsgrupper, som inte passar in i er nationalistiska idévärld för samhällsproblem. Ni är också beredda, […]

Nu måste vi höja vårdens status

INSÄNDARE. I tider som denna med Corona som härjar och allt vad det för med sig för enskilda, grupper och samhället i stort får man tankar om ändet ena och det andra.Spridningen inom äldrevården och alla personliga tragedier det fört med sig hade kunnat förhindrats.Storstäderna framförallt med sina många timanställda som sover med mobilen vid […]

S vill se unga i Markanhuset och Familjens hus i T4-Matsalen

Socialdemokraterna i Hässeholm säger nej till att flytta Markans verksamhet till T4-Matsalen och ja till att renovera Markanhuset för att låta ungdomsverksamheten utvecklas där. Motiveringen är att kostnaderna blir lägre i Markanhuset och att huset betyder mycket för verksamheten. Partiet vill också att möjligheten att flytta det trångbodda Familjens hus till T4-Matsalen utreds. Det berättar […]