Olovlig trädfällning på Garnisonen – med statligt bidrag

Den nya bostadsbebyggelsen på Garnisonen skulle anpassas till befintliga skogsdungar och trädridåer så att dessa bevaras. Större ekar och bokar med en stamdiameter på 50 cm på 130 cm höjd får därför inte fällas utan marklov. Men nu har kommunen, som äger marken, avverkat många av dem utan att ansöka om marklov och får dessutom […]

Kommunen har rätt att stoppa bostäder på Sjörröds gård

Kommunen kan när som helst avbryta ett pågående planarbete. Det skriver Olof Moberg, jurist på Sveriges kommuner och regioner, SKR, i ett svar på planchef Marie Nilssons frågor om möjligheterna att stoppa bostadsbyggande på Sjörröds gård, inom det kontroversiella 1 000-metersavståndet från reningsverket i Hässleholm. Det innebär att kommunen inte kan bli skadeståndsskyldig till markägarna, […]