Fortsatt oenighet om våtmark på Hovdala

Hovdalaområdets markägare, det kommunala bolaget Hibab, vill inte ha ett ägardirektiv om att anlägga våtmarker. Bolaget hänvisar till den utredning som gjorts och som visserligen är positiv till våtmarker i området, men konstaterar att de inte kan förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår nu att Miljöpartiets motion om ett ägardirektiv för att […]

Ett första ja till lång badbrygga i Finjasjön

Kommunalråden säger ja till en 220 meter lång badbrygga i Finjasjön. Bryggan finansieras av sponsorer och sedan skänker Björkvikens villaägarförening den till kommunen som får stå för framtida underhåll till okänd kostnad. Tanken är också att kommunen ska betala nödvändiga tillstånd för högst 25 000 kronor. Frågan avgörs i kommunstyrelsen. På onsdagen hade arbetsutskottet, det […]

Svar på kommentarer om höghastighetstågen

INSÄNDARE. Vi tackar för de konstruktiva kommentarer till vår insändare om stambana för höghastighetståg som publicerades vecka 12. Här försöker vi ge svar på en del av de synpunkter som lyftes. Är det inte bättre att satsa på att rusta upp de befintliga järnvägarna? Efter flera decennier av underfinansiering av järnvägsunderhållet finns ett stort behov av att […]

Svada utan vetenskapliga faktaunderlag

INSÄNDARE. Ernst Herslow (FV) har vaknat från vinterdvalan och sprider ut sin svada igen utan några som helst vetenskapliga faktaunderlag eller egen kunskap om området han opponerar sig om. Han påstår att Dolores Öhmans (Mp) inlägg på fullmäktigemötet var fullt av faktafel och rabbel. Stora ord från en man som inte kan läsa själv utan […]

Därför ville jag utlysa klimatnödläge

INSÄNDARE. Ernst Herslows insändare har som syfte att förneka klimatuppvärmningen som ett resultat av mänsklig aktivitet. Han nekar också till klimatförändringens allvarliga konsekvenser. Han citerar kända klimatförnekare, många av dessa finansierade av oljeindustrin. Han hänvisar till trovärdiga källor men plockar ut meningar ur sitt sammanhang. Det är ett desperat försök av en av de få […]