Godkänner ny pumpstation – Har frågor om avverkning vid reningsverket

Länsstyrelsen har inga invändningar mot bygget av den nya pumpstationen vid Finjasjön, trots observationerna av utter i området. Enligt en inventering finns det inte något permanent gryt där uttern skulle kunna ha små ungar i maj månad, just när vissa bullrande arbeten planerats vid pumpstationen. Det har naturvårdshandläggare Per Levenskog nu beslutat. Han säger dock […]

Mindre personal ska spara 30 miljoner i skolan

Neddragning av skolpersonal och främst elevstödjande tjänster ska åtgärda årets befarade underskott på 30 miljoner kronor inom Hässleholms kommuns skolverksamheter. Men ingen ska sägas upp och förändringarna ska inte träda i kraft förrän i höst. Prognosen från den 28 februari säger att barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på 29,9 miljoner kronor vid årets slut […]

Vetenskap eller propaganda?

INSÄNDARE. Vem vågar ta avstånd från klimathysterin? Frågan utgör rubrik på en insändare signerad Ernst Herslow i NSK 20210420.En livlig debatt rörande klimatnödläge och pågående klimathysteri pågår sedan länge på denna sida och annorstädes. Detta bekräftas av att vi samma dag under rubriken ”Ingen hysteri, bara fakta” kan ta del av Lars Nords funderingar. Nord […]

Klimatet en viktig fråga

INSÄNDARE. Då och då dyker det upp insändare om klimat förändringarnas vara eller inte! En lokal politiker som ofta vädrar sina tankar är Folkets Väls Ernst Herslow.Jag är inte mer insatt i dess frågor än gemene man och följer debatter och rapporter i radio och TV. Fakta verkar trots allt vara om dessa frågor att […]