Strandskyddsbrott: Öar skövlade för sjöutsikt

En ö i Finjasjön är till stor del borta efter att träd och buskar avverkats och ytterligare en har utsatts för viss röjning, sannolikt för att villaägare i Sjörröd ska få mer sjöutsikt. Länsstyrelsen har anmält skövlingen till Hässleholms kommun som överträdelse av strandskyddsbestämmelser. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har lagt upp ett ärende, men arbetar som […]

Fritidscamp för unga vid Hovdala och Björkviken

Gratis fritidsaktiviteter för unga födda 2006 – 2011 anordnas i sommar i områdena kring Björkviken och Hovdala. – Roligt att kunna presentera detta som en större satsning på kommunens utbud av sommarlovsaktiviteter då vårt Summercamp under tidigare år varit så populärt, säger Sara Nilsson, folkhälsopedagog på kultur och fritidsförvaltningen, i ett pressmeddelande. Arrangemanget sker i […]

Kom ut ur bubblan Ronny Larsson

INSÄNDARE. Herr ”Kvistalånga” läser min insändare som en viss potentat läser bibeln. Undertecknad har inga problem med att skilja på klimat och miljö. Jag har endast lagt till problemet med ett surare hav med den ytterligare pågående föroreningen  av haven med allt plastavfall, som vi helt aningslöst förser dessa med. Jag utgår från att samtliga läsare […]

Vi behöver politiker som arbetar för rättvisan

INSÄNDARE. Sedan urminnes tider har människan levt i samhällen. Vi gör så därför att vi dels är genetiskt programmerade, men också därför att vi har kommit till insikt att vi på det sättet kan uppnå bättre levnadsbetingelser för hela kollektivet i samhället. Frågan är nu om vi har kommit till en vändpunkt i vårt sätt […]

Allmännytta före enskilda intressen

INSÄNDARE. Sedan urminnes tider har människan levt i samhällen. Vi gör så därför att vi dels är genetiskt programmerade, men också därför att vi har kommit till insikt att vi på det sättet kan uppnå bättre levnadsbetingelser för hela kollektivet i samhället. Frågan är nu om vi har kommit till en vändpunkt i vårt sätt […]