Fem på äldreboende smittade trots vaccin

Fem vårdtagare på Hässleholms kommuns äldreboenden har smittats av covid-19 trots att de varit fullt vaccinerade. Enligt Folkhälsomyndighetens data har 0,2 procent, 1 624 personer, av 700 000 som vaccinerats med två doser bekräftats smittade i Sverige hittills. Av dessa har sex personer fått intensivvård och 67 avlidit. – Inget vaccin kan undanröja risken att […]

12-1 för nytt badhus på Österås

Med röstsiffrorna 12-1 beslöt kommunstyrelsen på onsdagen att arbeta vidare för ett nytt badhus på Österåsområdet i Hässleholm. Det får kosta maximalt 325 miljoner kronor och bassängerna ska byggas i stål. Någon 50-metersbassäng blir det inte, men simklubben S71 ska få gehör för sitt önskemål om rätt banbredd för större tävlingar. – Det var en […]

Ingen begreppsförvirring råder

INSÄNDARE. Vi torde kunna vara överens om att verifierbara kända naturliga fenomen som exempelvis solens strålning eller aktiva vulkaner påverkar och har i hög grad påverkat jordens klimat.Över tid sett naturligtvis långt mer än någon mänsklig påverkan.En livlig debatt pågår där debattörerna hänvisar till och stöder sig på så kallade ”vetenskapliga modeller”. Med dessa som […]