logga-ligg-tjock

Protest mot Ibn Rushd och ja till bostäder vid Kyrkskolan

Protest mot Ibn Rushd och ja till bostäder vid Kyrkskolan

Ernst Herslow (FV) fick kommunfullmäktiges stöd för sitt förslag att kommunen ska lämna samarbetet i Ett jämställt Skåne i protest mot att studieförbundet Ibn Rushd, som anklagats för extremistkopplingar, släppts in.

Hässleholms kommun lämnar Ett Jämställt Skåne i protest mot det muslimska studieförbundet Ibn Rushd. Det beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagen.

Därmed bifölls en motion från Ernst Herslow (FV). Ett Jämställt Skåne är ett nätverk för kommuner och organisationer som arbetar med jämställdhet vilket samordnas av länsstyrelsen. Att Ibn Rushd tillåtits vara med förvånade Ernst Herslow. Han motiverade sitt förslag att lämna Ett Jämställt Skåne främst med att bland andra terrorforskaren Magnus Ranstorp påtalat en koppling mellan Ibn Rushd och det terrorstämplade Muslimska brödraskapet. SD, M, KD valde att gå på Folkets väls linje.

– Ibn Rushd är antisemitiska och ett hot mot demokrati och yttrandefrihet, hävdade Johan Peltonen (SD).

De rödgröna partierna och Liberalerna var av en annan uppfattning. Inte för att de försvarade Ibn Rushd, utan för att de menade att arbetet för jämställdhet skulle bli lidande.

– Kommunens personal som har varit med på föreläsningar som anordnats av länsstyrelsen säger att de varit väldigt bra, hävdade Lena Wallentheim (S). Ett jämställt Skåne har 112 medlemmar. Vi kan hitta andra sätt att skicka ut signalen att det här är en organisation vi inte vill ha med att göra.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) argumenterade för att kommunen skulle stå kvar i Ett jämställt Skåne och påverka inifrån.

Kommunfullmäktige klubbade igenom den nya detaljplanen för Kyrkskolan i Hässleholm, som nu öppnar upp för bostadsbyggande på området.

– Det är en pärla som kan utvecklas ytterligare. Det hävdade miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) när han pläderade för att planen skulle antas. Snart kan vi sätta spaden i jorden.

Debatten om detaljplanen för Kyrkskolan kretsade dock mera kring trafiksituationen i närområdet. Några fler enkelriktade gator i centrum, ville framför allt SDs ledamöter inte veta av. Varken där eller någon annanstans.

Snart blir det bostäder på skolgården. Fullmäktige klubbade detaljplanen för Kyrkskolan. Foto: Lotta Persson

När en motion från SD:arna Patrik Jönsson och Ulf Berggren skulle behandlas framkom det om möjligt ännu tydligare. De ville öppna upp för biltrafik igen på Första Avenyn, mellan Järnvägsgatan och Frykholmsgatan. Något som de inte vann gehör för hos majoriteten.

Det är bara ett par år sedan centrum byggdes om för över 20 miljoner kronor, och den aktuella gatan stängdes av. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson medgav att han till viss del var missnöjd med omgörningen.

– Det som trots allt får mig att tveka nu är kostnaderna, sa han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) var inte nöjd med omgörningen av centrum, men ansåg det för kostsamt att bygga om igen.

Även motionen från Folkets väl med syftet att öppna Järnvägsgatan för trafik i bägge riktningarna avslogs.

Kommunfullmäktige bejakade också framtagande av en ny detaljplan för Åhusfältet, som öppnar för bostadsbyggande, på redan hårdgjorda ytor. Den tidigare föreslagna begränsningen som innebar att endast en- och tvåplanshus skulle byggas togs bort.

Socialdemokraternas Anna Wallentheim och Connie Astermans motion om att inrätta en fritidsbank bifölls. Det innebär att kommunen ska samla in begagnad idrottsutrustning, exempelvis skridskor och skidor för att sedan kunna låna ut dessa till behövande.

Kommunfullmäktige blev även denna gång en långdragen historia. Trots ett vädjande om återhållsamhet från ordförande Douglas Roth (M) redan i inledningen av förhandlingarna.

Många ärenden och tekniska problem gjorde det omöjligt för kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) att hinna igenom dagordningen till klockan 22. Det trots att sammanträdet startade redan klockan 13 med en timmes information från de kommunala bolagen.

Även Johan Hammarquist (C ) påtalade i ett inlägg att många talare inte höll sig till sakfrågorna i de aktuella ärendena utan svävade ut i sina anföranden. Tekniskt strul och behovet av pauser innebar att mötet försenades ytterligare. En del av de 29 ärendena på fullmäktiges bord hann man inte med och de får därmed vänta till nästa sammanträde.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se