Lång brygga kan försenas och kostar mer än väntat

Den 220 meter långa bryggan som Björkvikens villaägarförening ska skänka till kommunen skulle stå klar inför nästa sommar, men kan bli fördröjd. Orsaken är att det är oklart vem som äger sjön, förutom de kommunägda 50 meter som är närmast stranden. Bryggan blir dessutom dyrare än väntat. Kultur- och fritidsnämnden begär tillskott i budgeten med […]

Inte längre avrådan från bad

Algblomningarna har avtagit och kommunen avråder inte längre från bad i Finjasjön. Skyltarna med avrådan från bad i Björkviken och vid Mjölkalånga togs ned på måndagsförmiddagen. Den 22 juli beslöt fritidskontoret om avrådan från bad i Björkviken efter några dagar med stora mängder död fisk på stranden och tilltagande algblomning. Några dagar senare var vattnet […]