logga-ligg-tjock

Fler kan bli polisanmälda för strandskyddsbrott

Fler kan bli polisanmälda för strandskyddsbrott

Att en ö skövlats så att en del av den nästan försvunnit är ett av de misstänkta strandskyddsbrott som enligt kommunens bygglovschef skulle kunna leda till polisanmälan framöver.

Polisanmälan för strandskyddsbrott kan bli aktuellt i fler ärenden inom kort. Det meddelade Hässleholms kommuns bygglovschef Katarina Finyak Frilagt på tisdagen med anledning av att många misstänkta överträdelser blivit liggande utan åtgärd samtidigt som vikingabyn i Sösdala polisanmälts. Brottet skulle vara gallring av träd inom 100 meter från en bäck på skogsfastigheten. Skogsbruk är normalt undantaget från strandskydd, men det hindrar inte kommunen från att driva anmälan vidare.

– Jag tänker att då kommer polisen att lägga ned det, säger Katarina Finyak.

Kommunen har i sommar börjat arbeta med tillsyn över strandskyddet. Det har varit eftersatt i åratal på grund av att politikerna valt att inte tillsätta resurser, trots kritik från länsstyrelsen. Drygt 700 ärenden har blivit liggande. Den 20 augusti kommer länsstyrelsen på ett nytt besök och kan då tack vare en lagändring ställa skarpare krav på en fungerande tillsyn.

Katarina Finyak ber om ursäkt för sitt sena svar till Frilagt och förklarar att hon kände att hon var tvungen att få tag i sina handläggare först.

Hon polisanmälde personligen vikingabyn för strandskyddsbrott redan innan ett ärende upprättades på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Hennes förklaring till att det gick så snabbt är att det redan fanns andra ärenden på fastigheten, angående byggande utan bygglov.

– Det var på grund av att vi hade pågående ärenden som varit uppe till beslut i nämnden vid flera tillfällen. Då ligger det öppet eftersom det händer så mycket saker där. Det kanske upplevs som att vi har mycket fokus på dem, men det finns andra pågående ärenden också, säger hon.

Enligt bygglovschef Katarina Finyak särbehandlas inte vikingabyn. Foto: Henrik Andersson

Enligt både skogsstyrelsen och länsstyrelsen hindrar strandskyddet inte skogsbruk. Men Katarina Finyak anser inte att hon skulle ha behövt kolla upp bättre vad lagen säger om skogsbruk inom strandskyddsområden innan hon anmälde efter att bara ha tittat på flygfoton. Hon menar istället att det är polisens sak att uttreda och eventuellt lägga ner ärendet.

– Vi har skyldighet att anmäla, säger hon.

Men varför anmäla om det är uppenbart att skogsbruk inte är strandskyddsbrott?

– Jag har inte sagt att det är uppenbart. Polisen får lägga ned det, om det är så, säger hon.

Ska ni polisanmäla alla som bedriver skogsbruk nära vatten får ni väl för mycket att göra?

– Det kan jag inte uttala mig om, säger Katarina Finyak.

Men hon försäkrar att det kommer fler polisanmälningar framöver.

– Vi ser det inte som att vikingabyn särbehandlas, säger hon.

Hon förklarar att tjänstemännen fortsätter att arbeta med de andra ärendena som Frilagt ställt frågor om. Anmälan om avverkning av träd, olovlig brygga och “privatisering” vid Finjasjöns strand norr om Ormanäs ska utredas vidare med anledning av information från Frilagt. Katarina Finyak skriver i mejlet;: “Anmälan till polisen kan bli aktuell inom kort”.

Travarna längs vägen vittnar om att en hel del träd tagits ner i området intill Finjasjön. Foto: Berit Önell

När kommunens tjänstemän besökte fastigheten i april låg bryggan inte i vattnet. Det gjorde den dock på det flygfoto som tillhör anmälan i ärendet. Istället för att polisanmäla gav kommunen den 8 juli dispens för bryggan.

– De kanske hade börjat göra rätt nu, säger Katarina Finyak.

Men bryggan låg i vattnet när Frilagt var på plats i förra veckan.

Kan ni inte åka ut oanmält så att fastighetsägaren inte hinner lyfta upp bryggan?

– Jo, det händer att vi svänger förbi oanmält också i vår tillsyn.

Enligt Katarina Finyak fick tjänstemännen vid platsbesöket “ingen upplevelse av att det hade skövlats”.

Gick det inte att se på flygfoton om det var färre träd där, liksom vid vikingabyn?

– De hade nog inte tittat, säger Katarina Finyak.

Hon vill inte kommentera kommunens beslut om dispens där fastighetsägarens enskilda intresse av bryggan bedömdes väga tyngre än det allmänna intresset av strandskydd.

– Det ligger för överprövning, vi får se vad länsstyrelsen säger.

När det gäller anmälan om att nästan hälften av en ö utanför Sjörröd försvunnit, troligen för att någon villaägare ville ha en siktgata, har ingenting hänt.

– Vi har inte hunnit titta på den. Vi har extremt mycket att göra, säger Katarina Finyak.

Hon skriver i mejlet: “…vi uppskattar att vi skall kunna hinna göra ett platsbesök under hösten och därmed en eventuell anmälan”.

Hade det annars inte varit en enkel sak att bedöma?

– Det framgår tyvärr inte att det gäller strandskydd. I ärendet står det bara “olovlig åtgärd trädfällning”.

Men det mejl som en länsstyrelseanställd skickade till kommunen om detta och två andra fall har rubriken “tips om möjliga överträdelser av strandskyddsbestämmelser”.

Dispensen från strandskyddet gäller en fastighet inom det gröna området till vänster i kartan som är natur i förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Strax intill vill kommunen lösa in två bostäder till förmån för natur. Karta ur planförslaget

Katarina Finyak lovar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska titta på vad som hänt i ravinen på Hovdalaområdet där kommunen av allt att döma avverkat för att få utsikt från sin vandringsled och sydöst om villorna i Sjörröd där kommunen röjt ända fram till Sötekärrsbäcken. Hon skriver: “Oavsett vem som är markägare så har man en skyldighet att följa lagen”.

Hon förklarar att hon inte kan uttala sig om förslaget till detaljplan för reningsverket eftersom hon inte ansvarar för planärenden. Men Frilagts fråga gällde främst om bedömningen av strandskyddet påverkas av att området är utpekat som värdefull natur klass ett i den fördjupade översiktsplanen och även föreslås planläggas som natur i den pågående detaljplaneprocessen. Två bostadshus ska enligt förslaget lösas in till förmån för natur. Planhandläggaren har redan begärt en diskussion för att intressena inte ska krocka.

Har det betydelse för bedömningen av strandskyddet?

– Ja, rent allmänt kan jag nog tycka det, säger Katarina Finyak.

Berit Önell

Läs mer:

2021-08-09 Kommunalråd: Lagen ska vara lika för alla

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se