logga-ligg-tjock

Hässleholm kan få regionalstöd från EU

Hässleholm kan få regionalstöd från EU

Kommunalråden Lena Wallentheim (S), till vänster, Hanna Nilsson (SD) och Lars Johnsson (M) välkomnar förslaget till regionalt EU-stöd till företag i Hässleholm. Foto: Berit Önell

Sverige har sedan länge fått regionalstöd från EU till företag i glesbygdskommuner, främst i Norrland. Nu föreslås stöd även till “missgynnade” kommuner som inte ligger i glesbygd, bland andra Hässleholm. Kommunalråden i Hässleholm är positiva till förslaget och vid ett extra sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott antog de på måndagen ett remissyttrande till näringsdepartementet.

Regeringskansliet har tagit fram ett förslag på stödområden enligt Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt regionalstöd 2022-2027. Det baseras främst på invånarantal, ekonomisk utveckling och arbetslöshet. Det som är nytt är alltså att även kommuner med svag ekonomisk utveckling som inte ligger i glesbygd kan vara med.

Om EU-kommissionen godkänner det svenska förslaget kan regionalt investeringsstöd och flera andra stöd till näringslivet utgå till företag i fem skånska kommuner: Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Perstorp.

Det blir alltså ett ökat stöd till nordöstra Skåne som har en svagare ekonomisk utveckling än västra Skåne.

Hässleholms kommun skriver i sitt yttrande bland annat: “Nordöstra Skåne har strukturella utmaningar på ett annat sätt än västra Skåne och har haft en svagare sysselsättningsutveckling efter finanskrisen. Samtidigt har nordöstra Skåne också goda möjligheter. För att kunna utnyttja dessa möjligheter samt uppnå en bättre inomregional balans i Skåne behöver olika nivåer i samhället samagera och förstärka insatser som bidrar till att främja tillväxtförutsättningar för näringsliv och samhälle”.

Enligt yttrandet har kommunen haft en dialog med företrädare för det lokala näringslivet: “Investeringsstödet kan gagna det lokala näringslivet och dess tillväxtmöjligheter, särskilt då för små och medelstora företag inom tillverkningsindustri och tjänstesektor”.

De skånska kommunerna har samordnat sitt remissvar som skulle skickas in senast på måndagen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och de andra kommunalråden, Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S) var eniga om formuleringarna. De ser tacksamt, om än med viss förvåning, på förslaget till stöd som även omfattar några kommuner i Blekinge och Kronoberg.

– Jag tycker att det är positivt att även företag i den här kommunen får den möjligheten. Man kan vända och vrida på allt, men det ökar företagens attraktionskraft, säger Lars Johnsson.

Hanna Nilsson säger att hon är glad att ett stöd som gagnar företagen snart kan bli tillgängligt.

– Jag blev lite förvånad över att vi skulle kunna få det, men vi välkomnar alla bidrag som kan hjälpa till att få Hässleholm på rätt köl, förklarar hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se