logga-ligg-tjock

Kraftig algblomning kan ha kvävt fisken

Kraftig algblomning kan ha kvävt fisken

Finjasjöns vatten är fortfarande grönt och grönvitt skum samlas vid Sjörröds stränder. Bild från måndagen.

Fisken som hittades död i fiskenäten i Sjörrödsviken kan ha kvävts av alger som satte sig i gälarna eller förgiftats av alger eller något annat. Det är i alla fall inte klarlagt att syrebrist är orsaken. Konsultföretaget Calluna meddelar nu att syrgashalten var tillfredsställande när mätningar på torsdagen gjordes på miljökontorets uppdrag. Fiskaren Mats Bengtsson upptäckte dock fiskdöden redan på lördagen, så förhållandena kan ha förändrats innan syrgasmätningarna gjordes. Miljökontoret väntar på svar på ett vattenprov från lördagen innan eventuella ytterligare utredningar diskuteras.

Algblomningen i Sjörrödsviken var mycket kraftig och Mats Bengtsson kände en annorlunda och skarp lukt när han tog upp näten lördagen den 7 augusti. Han fick upp cirka 30 kilo död fisk. Han tog med sig ett par fiskar och lite vatten för analys och kontaktade på måndagen miljökontoret, länsstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Men SVA bedömde att det inte var lönt att skicka in fisken eftersom det troligen rörde sig om syrebrist. Vattendirektör Kristian Wennberg på länsstyrelsen accepterade det, men var inte lika säker eftersom vattnet är grunt och även mycket tåliga fiskarter dött, bland annat sutare.

Nu visar mätningarna alltså god syretillgång några dagar efter fiskdöden. På platsen där näten var utlagda, långt upp i viken, var syrgashalten 15 mg per liter. Djupet var 0,6 – 0,7 meter. Nära utloppet vid Maglekärrsbäcken var syrgashalten 14,8 mg per liter och lite längre ut från stranden, på 1,8 meters djup, uppmättes 13,7 mg per liter.

Calluna noterade ingen lukt i Sjörrödsviken på torsdagen, dock väldigt grumligt vatten med mycket alger.

Syrenivån var god i Sjörrödsviken några dagar efter att 30 kilo död fisk hittats i näten.

Algblomning och höga temperaturer leder ofta till syrebrist, särskilt på djupare vatten och när algerna bryts ned. Miljökonsult Therese Olsson från Calluna konstaterar i sitt mejl till miljökontoret att syrebrist inte kan utesllutas. Men det kan också ha varit något annat som orsakade fiskdöden.

Hon skriver: “Då förhållandena varierar väldigt snabbt i Finjasjön är det svårt att säga något om vad fiskdöden i Sjörrödsviken beror på”.

Hon konstaterar att syrgashalten kan ha förbättrats de senaste dagarna eftersom vindarna varit sydvästliga: “Även fast syrgashalten var bra igår kan det därför ha sett helt annorlunda ut i lördags”.

Kraftig algblomning kan bidra till syrebrist, men också förgifta eller kväva fisk. Bild från Sjörrödstrakten på torsdagen.

Therese Olsson ger exempel från andra sjöar där lokal fiskdöd har kopplats till kraftiga algblomningar: “I vissa fall har orsaken varit kvävning, dels pga syrgasbrist men även för att stora mängder alger gör att partiklar/alger sätter sig i gälarna och kväver fiskarna”.

Hon förklarar att toxiner från algblomningen inte kan uteslutas, inte heller någon form av lokalt utsläpp. Hon berättar också att alger kan bilda dimetylsulfid, ett giftigt ämne som luktar skarpt: “..om det var lugna förhållanden i lördags och eventuellt någon dag innan skulle eventuellt detta kunna vara anledningn till lukten om det varit stor nedbrytning av alger”.

Laboratoriet har meddelat att vattenprovet är svårt att analysera. Therese Olsson skriver: “Tyvärr verkar det som att volymen är för liten för att kunna analyseras med screening för t ex semivolatila ämnen (SVOC), vilket vi tänkte pga den skarpa lukten i lördags. Vi väntar dock för att se om något kan göras”.

Carina Westerlund, tillsynschef på miljökontoret, säger att vidare utredningar inte diskuterats ännu.

– Vi avvaktar provsvaret, säger hon.

Mats Bengtsson har nu fått särskilda flaskor för provtagning om något liknande skulle ske igen.

Berit Önell

Fotnot: Semivolatila ämnen betyder ungefär halvflyktiga organiska ämnen, exempelvis ftalater och andra mjukgörare, PAH och bromerade flamskyddsmedel.

Läs mer:

2021-08-12 Fick 30 kilo död fisk i näten i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se