logga-ligg-tjock

Snabbare smittspridning i Skåne – Något minskad i Hässleholm

Snabbare smittspridning i Skåne – Något minskad i Hässleholm

Spridningen av covid-19 ökar i allt snabbare takt i Skåne. Förra veckan konstaterades 904 fall, en ökning med 46 procent jämfört med veckan dessförinnan. I Hässleholms kommun, som hade en kraftig ökning vid förra uppdateringen, har ökningen mattats av något, men är ändå nästan på samma nivå som snittet för Skåne.

Den planerade lättnaden av restriktioner i september lär få vänta. Nyligen rapporterades också en tilläggsmutation till deltavarianten, som lättare smittar vaccinerade, i Sverige.

Region Skåne rapporterar i ett pressmeddelande på tisdagen att ökningen syns i alla åldrar. Störst är den i åldrarna 10-39 år där två tredjedelar av fallen noterats. Bland personer över 70 år förekommer fortfarande få fall. Flest fall har setts i västra och mellersta Skåne.

Antalet patienter som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Skåne ökar nu också. På tisdagen var 28 personer med covid-19 inlagda, varav fem på intensivvårdsavdelning.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

– Det här visar att vi har en pågående smittspridning i samhället och det gäller inte minst bland unga. När vi nu återgår till arbete och skola är det därför oerhört viktigt att vi alla fortsätter att hålla oss till de rekommendationer som gäller: att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd, tvätta händerna och – för dem som har möjlighet – jobba hemma. Och att de som ännu inte har vaccinerat sig, gör det så fort som möjligt, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Folkhälsomyndigheten flaggade på måndagen för en ökad smittpsridning under hösten. Bedömningen är därför att nuvarande restriktioner och rekommendationer behöver vara kvar.

Antalet nya fall som rullande sjudagarsmedel var på tisdagen 134, en minskning jämfört med för en vecka sedan. Annars ökar det mesta. Region Skånes lägesrapport redovisade på tisdagen 281 nya fall det senaste dygnet.

Antalet nya fall i Hässleholm var 33 under förra veckan, vecka 33. Vecka 32 var det 40 nya fall och vecka 31 bara tre. I Skåne tillkom 861 nya fall under vecka 33. Det var betydligt fler än 584 vecka 32 och 430 vecka 31.

Räknat i förhållande till folkmängd hade Hässleholm under förra veckan 63 nya fall per 100 000 invånare. Skånesnittet var 65. Högst siffra hade Landskrona med 116 nya fall per 100 000 invånare.

Kurvorna är på väg uppåt.

Sex fall av deltavariantens tilläggsmutation D484Q, konstaterades i förra veckan i Region Uppsala. Två av de sex var fullvaccinerade. Enligt Läkartidningen hade de smittade varit på resa till Spanien och Portugal. Regionen bad Folkhälsomyndigheten om hjälp att kontakta de andra som rest med samma flyg för att smittspåra, men fick nej. Folkhälsomyndighetens beslut fick kritik av bland andra Region Uppsalas smittskyddsläkare eftersom tilläggsmutationen verkar ha lättare för att smitta fullvaccinerade. Den hade i förra veckan bara konstaterats i 400 fall i världen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se