logga-ligg-tjock

Demokratin är i fara

Demokratin är i fara

INSÄNDARE. Det är med sorg som jag läser att en kommunalpolitiker i Norrland har avgått från sina uppdrag på grund av sina åsikter om vad journalister och politiker ska få säga och inte säga. Det är med sorg som jag läser hur Ronny Larsson i Kvistalånga påstår att det är på grund av det rådande läget, av att man inte får kritisera vetenskapligt arbete och fakta på ett lättvindigt och okunnigt sätt, som demokratin är i fara. Detta trots att klimatskeptiker får plats i TV-debatter på SVT och TV4, trots att de får skriva vad de vill i lokal, regional och rikstidningar. Trots att de kan sprida sina åsikter fritt på sina bloggar. Demokratin är tydligen i fara trots allt.

Ronny Larsson påstår också att ingen läser IPCC´s rapporter och den mängd av referenser till vetenskapliga arbeten och artiklar. Nä, så kanske det är. Jag har själv hittills bara lyckats läsa av en del av arbetet, men jag fortsätter att plöja igenom den för jag tillhör den stora (och växande!) skara människor i detta land som faktiskt är nyfiken på att lära mig något nytt och har mognaden, trots den höga åldern, att argumentera med fakta och inte åsikter om klimatet och dess vetenskap. 

Han påstår att politiker och journalister är okunniga för de söker inte fakta på fler håll.

Nu är det så att IPCC är en rapport med en multitud av referenser till vetenskapliga artiklar som fastslår väldigt många saker. Om Herr Larsson inte tycker att flera tusen vetenskapliga referenser i ett dokument är tillräckligt för att han ska “tro” på det, vad mer behöver han?

Herr Larsson tycker att demokratin är i fara för att klimatskeptikerna, med sina religiösa bloggar och sina ogrundade åsikter och Photoshoppade grafer, inte får fritt spelrum. Han tycker att man ska få kritisera IPCC och alla som argumenterar för dess arbete. 

Klar man får, ingen säger något annat. 

Men då hade det varit bra med välgrundade argument och fakta, och även ha mognaden att acceptera att man inte har kunskapen om ett ämne som man behagar kritisera. Och också mognaden att acceptera att andra människor inte håller med och ska ha lika rätt att få säga så.

Som det är nu så har Herr Larsson återigen gjort sig till åtlöje med sin bristande syn på demokrati och totalt okunniga syn på vetenskapligt arbete. Att påstå att kritiker inte får komma till tals och att man inte får ha åsikter är så imbecillt att man nästan får hjärnblödning. Herr Larsson verkar sitta i en bubbla och har noll koll på vad som verkligen sägs i samhället och litar blint på bloggar och klimatskeptiker som grumlar vattnet med sina trötta och uttjatade åsikter.

För är det något jag vet så är det att den dag då åsikter trumfar fakta; då och enbart då, är demokratin i fara. 

Och det behöver jag inget ordspråks lexikon för att säga.

Ulf Nilsson, Medborgare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se