Grundlösa beskyllningar

INSÄNDARE. Att våga sig på att kritisera herr Widmark skall man passa sig för då blir man beskylld för än det ena än det andra. Fakta kvarstår att BW talade sig varm på fullmäktige att vi inte var i behov av det nya boendet på Björksäter utan skulle använda ett gammalt boende som sedan länge […]

Restriktioner lyfts i strid med kriterier för smittspridning

Inga publiktak för kultur- och idrottssarrangemang, inga krav på avstånd mellan borden inomhus på serveringsställen och ingen uppmaning att arbeta hemifrån. Den 29 september upphör de flesta av de svenska restriktionerna mot covid-19, vilket gläder många, men det sker trots att smittspridningen är betydligt högre än vad regeringen tidigare beslutat ska krävas. Flera experter inom […]

Köp av Björksäters äldreboende överklagat

Bilden visar Björksäters äldreboende ittendos skylt Hässleholm med Attendos skylt.

Kommunen betalar överpris för äldreboendet på Björksäter, vilket strider mot kommunallagen. Det anser en kommuninvånare som därför överklagat fullmäktiges beslut att köpa fastigheten för en köpeskilling på 220 miljoner kronor. Därmed kan kommunens tillträde till fastigheten dröja, liksom flytten av dementa från Ekegården. Överklagandet är en så kallad laglighetsprövning, vilket innebär att enbart beslutets laglighet […]