Äldreomsorgen förbereder för tredje dos vaccin

Skyddet mot covid-19 blir nu allt sämre hos de äldre som var bland de första att vaccineras. En tredje dos vaccin är därför aktuell i höst. Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, berättar att kommunerna fått direktiv från primärvården om att ha beredskap för att med kort varsel hantera en ny vaccinationsomgång inom […]

Upphör med p-avgifterna på T4-området

INSÄNDARE. Till ansvariga för parkeringar i kommunen, Tekniska nämnden, vill jag ställa frågan, om det är ekonomiskt försvarbart med ett fortsatt betalsystem för att parkera på T4? Lite historik: när K-fastigheter efter stora folkliga protester ”tilltvingade” sig en byggnation på platsen där Musikpaviljongen stod. Det blev en förlustaffär för kommunen på ca 1,8 miljoner genom […]