Ingen god ekonomisk hushållning i kommunen

Hässleholms kommun når inte upp till sitt eget krav om god ekonomisk hushållning. Det bedömer kommunen i sin delårsrapport för januari-augusti med helårsprognos för 2021. Främsta orsaken är, liksom under de senaste åren, att kostnaderna ökar i snabbare takt än intäkterna. Enligt prognosen hade en minskning av nettokostnaderna med cirka 70 miljoner kronor krävts för […]