Bakterier i kommunalt dricksvatten

Förhöjda halter av koliforma bakterier upptäcktes sent på fredagskvällen i ett kommunalt vattenverk som förser en stor del av Hässleholms kommun med dricksvatten. Boende uppmanas därför att koka vattnet. Cirka 25 000 boende berörs i Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga. En tank med rent vatten har satts […]