logga-ligg-tjock

Inte e-coli i vattnet – Men behöver kokas även nästa vecka

Inte e-coli i vattnet – Men behöver kokas även nästa vecka

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

De preliminära provsvaren visar att dricksvattnet i Hässleholm inte innehåller e-colibakterier som skulle kunna komma från avlopp. Men hässleholmarna uppmanas att koka sitt dricksvatten även nästa vecka.

– Med största sannolikhet blir det minst hela vecka 45 också, säger Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö.

Anledningen är att orsaken till de otjänligt höga bakteriehalterna i vattnet ännu inte hittats.

Emma-Karin Trygg Vincic förklarar Hässleholm Miljös ovilja att lämna ut information om provsvaren med att man inte vill riskera att gå ut med obekräftade uppgifter som kan leda till att människor kanske för tidigt tror att faran är över. Men efter att ha stämt av med ledningen kan hon ändå ge lite mer klarhet.

– Vi har inga påvisade e-coli av de koliforma bakterier som är påvisade, säger hon.

Hon tillägger att detta enbart är uppgifter från preliminära provsvar.

– Det innebär att vi inte kan garantera att det fortsätter så, säger hon.

Hon ger Frilagt rätt i att det är viktigt med information i en situation som denna.

– Vi måste vara så tydliga som möjlligt, men vi är livrädda att säga något som kan missuppfattas. Det är en balansgång, säger hon.

Under torsdagen väntas ett första bekräftat provsvar som då blir allmän handling. Men det gäller det allra första vattenprovet som togs förra torsdagen.

– Vi kan inte garantera att det gäller idag, säger Emma-Karin Trygg Vincic.

I det provsvaret var halten koliforma bakterier över tio per 100 ml, vilket innebär otjänligt.

– Det är allvarligt eftersom det är över gränsen för otjänligt. Men det är inte jättemycket över tio, säger Emma-Karin Trygg Vincic.

Kokning av dricksvattnet krävs även nästa vecka. Foto: Urban Önell

Bakterierna hittades först i utgående vatten från det berörda vattenverket. En mängd prover har sedan tagits på olika punkter. Avsikten är att ringa in källan till problemet och kunna vidta åtgärder. Men detta har alltså inte lyckats ännu och bakteriehalterna har varit lägre i vissa prover och högre i andra. För att blåsa faran över krävs två på varandra godkända provsvar.

Emma-Karin Trygg Vincic konstaterar att både felsökningen och provtagningsprocessen tar tid.

– Nu behövde vi besluta i god tid för att verksamheterna ska kunna förbereda för nästa vecka då även skolorna kommer igång efter lovet. Vi går hellre ut nu och sedan kanske kan blåsa faran över lite tidigare, säger hon.

Det finns fortfarande inga rapporter om att någon blivit sjuk av dricksvattnet. Hässleholm Miljö har kontinuerlig kontakt med tjänsteman i beredskap på länsstyrelsen som i sin tur har kontakt med motsvarande funktion på Region Skåne där eventuella signaler från 1177 tas emot.

Hässleholms miljös och Hässleholms vattens budskap är fortfarande att vattnet absolut inte ska drickas eller användas till matlagning utan att först kokas. Men det är inte farligt att duscha. Mer information finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Berörda orter är Hässleholm, Ballingslöv, Finja, Mala, Sjörröd, Skyrup, Stoby, Tormestorp, Vankiva, Gulastorp, Röinge och Ignaberga.

Berit Önell

Läs mer:

2021-10-30 Bakterier i kommunalt dricksvatten

2021-11-01 Dricksvattnet måste kokas minst veckan ut

2021-11-02 Fakta om förorenat dricksvatten hemlighålls

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se