Gruppen-3a-328x120

Ett onödigt och galet förslag

Ett onödigt och galet förslag

INSÄNDARE. Det är inte första gången jag skriver om förslaget att bygga i Paradisparken. Efter att tjänstemännen åstadkommit en över 50-sidig utredning om att bygga två gårdshus samt ett vinkelhus, är förslaget på väg till fullmäktige. Varifrån detta ”galna” förslag har kommit från början är inte känt av undertecknad. Troligen från någon som fått ett allvarligt hjärnsläpp? Förslaget strider mot alla intentioner som finns beträffande grönområden. Dessutom ska det uppföras ett parkeringshus på vänhemstomten. Ett också helgalet förslag, det behövs inga fler parkeringsgarage i Hässleholm.
En kraftig invändning mot förslaget är att inga parkeringsplatser har reserverats till 174 lägenheter. Här begår man samma misstag som vid byggnationen av paviljongshuset. Möjligen är det tänkt att de som ska bo där inte ska inneha något fordon, eller också ska man hänvisa dem att parkera i parkeringshuset, till en hög kostnad. 
Man kan fråga sig varför ingen hittills har föreslagit och verkställt en plan för området Norden. Ett mer självklart och naturligt projekt. Endast förslag från ett par korkade partier att bygga ett badhus på platsen har åstadkommits. Ett projekt som däremot har planerat in parkeringsplatser, är det som förbereds intill lasarettet, gott så. 
Man kan fråga sig varför inget parti hade en avvikande mening när beslutet togs om exploateringen av Paradiset. Finns det inget parti som vill leva upp till intentionerna när det gäller våra grönområden. Var finns MP och C som påstås värna om vår miljö? Men det är väl bara den yttre miljön som är intressant för dessa partier? Att värna om våra parker har tydligen ingen prioritet. Möjligen kan Folkets väl ha en avvikande mening, man deltog tydligen inte i beslutet. Fanns ingen ledamot i den delen av nämnden som tillhörde miljöavdelningen som hade en avvikande mening? Har kommunekologen tillfrågats, eller har hand om endast den yttre miljön? Hur som helst kan vi invånare hoppas på att Länsstyrelsen står emot och stoppar förslaget. 


Lars Nord

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se