logga-ligg-tjock

Vårt elsystem raseras av inkompetenta politiker

Vårt elsystem raseras av inkompetenta politiker

INSÄNDARE. Stanley Hallström (SH) tar i ett svar på mitt inlägg 8/11 upp industrialisering och utsläpp, men når inte riktigt ända fram i sitt resonemang. Det är korrekt att industrialiseringen bidragit till välstånd, men SH tycks inte inse att denna är beroende av tillgång på billig energi. Billig energi har de senaste seklerna bestått av kol och olja. Det är således billig, stabil och reglerbar energigenerering som lyft stora delar av mänskligheten ur fattigdom. Sådan generering måste bibehållas, inte utsläppen i sig! Det är inte, som SH fått för sig, växthusgaser vi har att tacka för vårt välstånd; koldioxidens gynnande av växtligheten har vi fått på köpet.

I ett annat mycket aggressivt och desperat svar påstår Ulf Nilsson (UN) att jag är ”en överbetald politiker” (vad nu det har att göra med klimathysterin). För UN och andra läsare vill jag då passa på att nämna att Folkets väl i kommunen driver frågan om att minska politikerarvodena, som vi med tanke på rådande ekonomiska situation anser vara alldeles för höga. Alla som har kommunala uppdrag för Folkets väl ska dessutom avsätta en del av sitt arvode till en fond, varur Folkets väl vart fjärde år delar ut medel till personer eller föreningar som gjort något bra och uppskattat för kommuninvånarna. År 2018 delades 10 000 kr ut till vardera handikappidrottsföreningen HIF Klinten och Scouterna i Hässleholms kommun. Andra mottagare av medel ur Folkets väls arvodesfond är Hemlösa i Hässleholm och FUB Hässleholm.

SH påstår att vi ”måste ställa om” vår energiförsörjning. Men Sverige hade till för något decennium sedan ett av världens mest stabila elsystem, dessutom i princip fossilfritt. Detta håller nu på att raseras av inkompetenta politiker. UN vill lösa rådande elkris med mer vindkraft. Men vindkraft är en av orsakerna till dagens bristsituation och ingen lösning, av skäl jag tidigare angett. Det är naturligtvis inte heller realistiskt att ersätta fossila bränslen med en så instabil och osäker källa inom rimlig tidshorisont, med tanke på att över 80 procent av världens energianvändning baseras på kol, olja och gas. De senaste decennierna har kärnkraft på många håll kompletterat och övertagit rollen som stabil och planerbar energiförsörjare. Tyvärr motarbetas detta i nuläget enda realistiska alternativ mycket aggressivt av så kallade ”miljö”-aktivister och politiska partier på vänsterkanten. För oss i södra Sverige beror den allvarliga elbristen och de skyhöga elpriserna till stor del på att oansvariga, fanatiska politiker sedan år 2015 stängt ner 4 fullt fungerande kärnkraftverk. Ytterligare 2 stängdes 2005 respektive 1999. Ett gigantiskt, ansvarslöst och vansinnigt resursslöseri! Se Henrik Jönssons ”Elkrisens arkitekter” på Youtube.

Det är uppenbart att UN inte bemästrar att föra en vetenskaplig diskussion. En text fylld av invektiv blandat med ignorans, osakligheter, felaktigheter och ovidkommande  påståenden är inte mödan värt att besvara mer uttömmande än så här.

Ernst Herslow, Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se