logga-ligg-tjock

Centern vill satsa på kransorterna och företagen

Centern vill satsa på kransorterna och företagen

Centerpartiets gruppledare Lena Svensson kommenterar partiets förslag till budget.

– Ge mer pengar till skolan
– Återinför bidragen till studieförbunden
– Anordna en företagsmässa med syftet att göra kommunen mer företagsvänlig

Det är några av punkterna i Centerpartiets budgetförslag för Hässleholms kommun 2022.

Centern tar spjärn mot det liggande förslaget från den styrande, borgerliga alliansens sida, det vill säga Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas gemensamma budget. Centerns gruppledare Lena Svensson höjer på ögonbrynen för att det inte skjutits till några medel för den av fullmäktige beslutade renoveringen av Sösdala simhall. Det uppfattar hon som ett försök att förhala saken. Partiet hävdar att alla befintliga badhus i kransorterna bör vara kvar, inte minst med tanke på barns rätt till simundervisning. På en direkt fråga om kommunen har råd med alla badhus svarar Lena Svensson:

– Ja, det tycker vi att vi har. I annat fall måste skolbarnen transporteras och det tycker vi är onödigt.

Centerns budgetförslag har, till skillnad från den styrande borgerliga alliansens, medel till renovering av Sösdala simhall, som beslutats i kommunfullmäktige. Foto: Lotta Persson
Lena Svensson anser att kommunen ska ha råd att ha kvar badhusen i kransorterna. Vid en rundvandring i Sösdala simhall 2019 blev hon positivt överraskad av anläggningens skick. Foto: Urban Önell

Enligt Centern är det ett problem att underhållet av badhusen försummats under lång tid. När man renoverar menar dessutom Lena Svensson att man kan göra energieffektiviseringar som sparar pengar.

Så du menar att snålheten bedragit visheten?

– Precis, säger hon.

Även den beslutade fritidsbanken, där man ska kunna lämna in exempelvis skridskor och skidor för att barn ska få möjlighet att låna dem, borde vara med i den budget som beslutas. Centern har därför lagt till medel både för inventarier och drift.

– De har nog bara glömt att ta med fritidsbanken, säger Lena Svensson.

Centerns budgetförslag innebär både höjt lokalt aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet, pengar som bekostar fritidsgårdar i alla kransorter, och återinförda bidrag till studieförbunden.

När det gäller skolan vill Centern skjuta till två miljoner mer än den styrande alliansen. Däremot tror man att det går att spara stora summor genom att gå över till digitala läromedel och minska pappersanvändningen på kommunens skolor.

– De är kopiöst att vi lägger 20 miljoner om året på att skriva ut papper, säger Lena Svensson.

Centerpartisterna är mycket positiva till att införa p-skiva istället för p-automater i Hässleholms centrum. Den styrande alliansen är också för, men lägger i sin budget mer tid på att utreda saken. Det borde gå ganska snabbt med en övergång till p-skiva, hävdar Centern.

Även Centerpartiet byter gärna ut p-automaterna i Hässleholms centrum till p-skiva, men anser att alliansens förslag tar för lång tid. Klara Nordh från företaget Flowbird uppgraderade parkeringsautomaten utanför Stadshuset i Hässleholm 2019. Foto: Berit Önell

Enligt en nyligen gjord undersökning av företagsklimatet bland landets kommuner är Hässleholms kommun sämst i Skåne, och ligger på plats 240 bland landets 270 kommuner. Centern vill göra kommunen mer företagsvänlig, bland annat genom att anordna en företagsmässa till en kostnad av 350 000 kronor per år.

– Det är en åtgärd vi borde ta till, säger Lena Svensson. Vi har många små företag i den här kommunen, och det är till stor del företagen som skapar nya jobb.

Tillsynen av kommunens vatten, inte minst badplatser har varit försummade. På den punkten vill Centern fördubbla anslaget jämfört med den styrande kärnalliansen.

Kommunens boende och naturmiljöer måste tas om hand på bästa sätt. Centern hävdar att ytterligare en plan- och bygglovshandläggare bör anställas.

– Vi behöver få fram fler detaljplaner, säger Lena Svensson.

Centern är minst sagt negativa till att plocka bort den hårt kritiserade enkelriktningen av Järnvägsgatan i Hässleholm som kom till i samband med den kostsamma ombyggnaden av stans centrala delar för ett antal år sedan.

– Trams, säger Lena Svensson. Onödigt. Vi tror inte någon skulle gynnas av det.

C vill inte öppna Järnvägsgatan i Hässleholm för trafik i båda riktningarna.

Centern förordar oförändrad kommunalskattesats, 21,20 kronor. Resultatet ligger tre miljoner bättre till än kärnalliansens förslag.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se