logga-ligg-tjock

Företagare lade högsta budet på Parkvillan

Företagare lade högsta budet på Parkvillan

På tisdag beslutar politikerna i tekniska nämndens arbetsutskott om köpekontraktet för Parkvillan. Men avtalet kommer inte att gälla förrän beslutet i nämnden vunnit laga kraft. Berit Önell

Kommunen får 3 150 000 kronor för den kulturhistoriskt värdefulla Parkvillan på Åkaregatan i Hässleholm. Företagarna Raluca och Marian Dragoman, som driver förskolan Citronfjärilen, lade högsta budet. På tisdag står köpeavtalet på dagordningen när tekniska nämndens arbetsutskott sammanträder. Men avtalet gäller inte förrän tekniska nämndens beslut vunnit laga kraft, en konstruktion som gör ett eventuellt överklagande meningsfullt till skillnad från hur det gått till vid en del tidigare kontroversiella kommunala fastighetsförsäljningar. Enligt Norra Skåne är det “en svävande affär”, om än inte lika uppseendeväckande som Hibabs köp av Läreda Mekans lokaler 2013, ett av Frilagts redaktörs avslöjanden som reporter på Norra Skåne. Men den artikeln är numera undertecknad av “admin”.

Utgångspriset för Parkvillan var bara 1 995 000 kronor, en bra bit under taxeringsvärdet som är 2 333 000 kronor. Men intresset var stort och priset steg alltså under budgivningen.

Parkvillan räddades i sista stund när kommunen 2017 ville riva båda de cirka 100 år gamla före detta lärarbostäderna vid entrén till Hembygdsparken. Parkvillan, fastigheten Muraren 10, är skyddad i den nya detaljplanen och får inte rivas. Karaktären på huset ska bevaras, både utvändigt och delvis invändigt, och det finns också restriktioner för hur trädgården ska vara utformad.

Enligt den tidigare översiktsplanen var båda villorna bevaransvärda och nya detaljplaner med skyddsbestämmelser skulle därför ha gjorts. Istället gick kommunen ut med en markanvisningstävling för att få nya bostäder byggda på platsen. Villan på fastigheten Björnen 4 revs innan domstolen avgjort överklagandena från bland andra två ledande moderatpolitiker, Douglas Roth och Lars Johnsson. K-Fastigheter byggde sedan flerbostadshus på fastigheten.

Rivningen av villan på Åkaregatan 9, granne till Parkvillan, genomfördes trots att försäljningen överklagats och rättsprocessen inte var klar. Foto: Lotta Persson

Anledningen till att affären inte stoppades i väntan på domstolens beslut är att ett köpeavtal är en civilrättslig handling som inte kan upphävas hur som helst. Lösningen är att skriva in i avtalet att det inte gäller förrän de politiska besluten vunnit laga kraft, det vill säga tills eventuella överklaganden avgjorts.

Därför står det nu i köpekontraktet: “Detta köp gäller under förutsättning att beslut i Tekniska Nämnden om försäljning av Fastigheten har vunnit laga kraft senast 2022-01-31”. Om eventuell överklagandeprocess inte är klar tills dess har båda parter rätt att begära att köpet går tillbaka senast den 7 februari.

Formuleringarna kallas svävarvillkor. Sådana villkor innebär att ett avtal ännu inte är bindande utan under vissa förhållanden kan återgå. Med anledning av detta ska mäklaren förvalta handpenningen på 315 000 kronor tills det är klargjort om köparen eller säljaren har rätt till beloppet.

Norra Skåne kallar förfarandet för en svävande affär, men betonar att detta inte är lika uppseendeväckande som det låter för dem som minns Hibabs omstridda köp av Läreda Mekans lokaler. Undertecknads avslöjande av turerna kring Läreda Mekan gällde dock något helt annat – att ett kommunalt bolag köpte ett privat företags lokaler och lät lagfarten sväva mellan säljare och köpare i två år så att säljaren sedan kunde låta köpet gå tillbaka. Kommunens egna revisorer kallade affären för ett förtäckt lån. Läreda Mekan lät också köpet gå tillbaka på dagen två år senare. Då hade Hibab bekostat både byte av fönster och renovering av fasad och tak.

Norra Skåne länkar nu till avslöjandet av skandalen i Norra Skåne 2013. Det var en av de artiklar som gjorde att ledande kommunpolitiker krävde stopp för Norra Skånes granskande journalistik, vilket ledde till att undertecknad tvingades bort från tidningen. Norra Skånes länk går nu till en artikel underskriven av “admin”. Skribentens namn är alltså borttaget, vilket bör vara ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Så ser det numera ut under alla de nätpublicerade artiklar som undertecknad skrev som reporter på Norra Skåne.

Frilagt har sökt Raluca och Marian Dragoman.

Berit Önell

i Norra Skåne i september 2013.

Avslöjandet om den svävande affären

Läs mer:

2018-05-10 VA-Automotive i konkurs – 180 anställda berörs

2018-05-11 Villan på Åkaregatan rivs trots pågående mål i domstol

2021-10-21 Kommunen beredd sälja Parkvillan under taxeringsvärdet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se