Kommunen bekostar ny väg till jaktanläggning

En privat jaktanläggning mitt i den kommunägda skogen på Göingeåsen har fått en ny tillfartsväg som bekostas av skattepengar. Jägarna betalar 5 000 kronor plus moms per år för det stora arrendet. Syftet med vägen är enligt ansvarig tjänsteman skogsbruk, men den behövs inte för att få ut timret från de stora bokskogarna som nu […]