logga-ligg-tjock

Vi kan inte vädra växthuset

Vi kan inte vädra växthuset

INSÄNDARE. I sin senaste insändare ” Vi måste ifrågasätta det som sker i klimatalarismens namn” fortsätter  Ernst Herslow sitt ”korståg” som förnekare av klimatproblem. Utan att gå in i någon djupare diskussion, vill jag förmedla ett par synpunkter och klargöranden.

Enligt Herslow finns det bara positiva effekter av ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Som argument använder han att växter, skogar och odlade grödor, mår bra av ökade koldioxidnivåer och att växtligheten ökar. Så frågan man måste ställa dig är, varför skall vi överhuvud taget försöka begränsa utsläppen av koldioxid, när det endast har positiva effekter? Borde vi inte stimulera användandet av fossila bränslen och öka utsläppen. Eftersom tillväxten ökar kan vi fortsätta att skövla regnskogar utan risk. Varför förordar Herslow kärnkraft som energikälla, när den inte ger några av de positiva effekter som han påstår att koldioxid har?

Herslow verkar vara ovetande om att koldioxid, tillsammans med andra utsläpp, kallas ”växthusgaser”. Herslow kanske skulle fråga en trädgårdsmästare hur ett växthus fungerar och effekten, att tillväxten ökar, men också att temperaturen ökar, vilket leder till ökad tillväxt. Temperaturen ökar drastiskt om man inte vädrar ut överskottsvärme. Den vädringsmöjligheten har vi inte med atmosfären runt vår planet. Vår enda chans är att göra växthuset mindre effektivt!

I övrigt hänvisar Herslow till Ole Humlum, en pensionerad professor i Fysisk Geografi. Professor Humlum har studerat klimatets inverkan på samhället, främst glaciärer, inte samhällets inverkan på klimatet! I Wikipedia kan dessutom läsas: 

”Humlum publicerade 2013 en artikel där han beskriver en hypotes att observerad klimatuppvärmning beror på naturliga cykler drivna av solens aktivitet, och därmed inte primärt av antropogena utsläpp. Med stöd av denna modell beräknades att temperaturen på norra halvklotet skulle sjunka mellan 2009 och 2020, bland annat på Svalbard, något som motsägs av utfallet från observationer.” 

Enlig Humlums beräkningar skulle temperaturen på Svalbard sjunka med 3 grader fram till 2020. Uppenbart använder Herslow referenser med ytterst tveksam kunskap inom aktuellt område, vilket naturligtvis återspeglar sig i Herslows argument. Humlums hypotes har inte vunnit allmän vetenskaplig acceptans utanför Hästveda.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se