Vill ha fritidsgårdar i alla orter för 4,4 miljoner

Pengarna i budgeten räcker inte till fritidsgårdarna. Fritidsgårdar i de fyra större tätorter utanför Hässleholm som idag är utan skulle kosta 4 379 200 kronor. Men i årets budget finns bara en miljon kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog på onsdagen därför att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 3 379 200 från 2023. Idag är enbart […]

Vikingabyn åtalas för grovt fornminnesbrott

Företrädarna för vikingabyn i Vätteryd utanför Sösdala åtalades på onsdagen för grovt fornminnesbrott. De har enligt stämningsansökan anlagt byggnader och utfört markarbeten som ändrat eller skadat fornlämningen Vätteryds gravfält och dess tillhörande fornlämningsområde. Båda förnekar brott. Kammaråklagare Robert Knutsson i Kalmar säger till Frilagt att hans tidigare bedömning att brottet inte var grovt ändrades efter […]