Hemtjänsten nekades smittspårning

Region Skåne sa nej till smittspårning i Tyringe hemtjänst, trots pågående smittspridning bland både personal och vårdtagare. Det blev följden av de nya rutinerna som säger att enbart personer med symptom ska provtas inom hemtjänst och hemsjukvård i Skåne. Därmed går det inte att hitta smittade utan symptom. Enligt Region Skånes smittskyddsläkare ska smittspårning ändå […]

Stor summa överförd från vårdtagares konto Assistent avskedas

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

Den handikappade kvinnan dog utblottad, trots att hon mindre än ett år tidigare fått över en miljon kronor när hon sålt sitt hus. På kontot fanns inte ens pengar till begravningen. Vem som gjort av med merparten av pengarna är inte utrett, men en stor summa fördes över från vårdtagaren till en personlig assistent. Nu […]

Ta vara på de äldre

INSÄNDARE. Sverige har och kommer att få en större brist på arbetsmarknaden när det gäller många yrkesgrupper. Ett sätt att lösa detta problem är att underlätta för äldre att stanna kvar i arbetslivet även efter pensioneringen. Det behöver inte vara på heltid utan olika flexibla lösningar bör erbjudas. Andelen pensionärer av den samlade befolkningen blir […]