logga-ligg-tjock

Stor summa överförd från vårdtagares konto Assistent avskedas

Stor summa överförd från vårdtagares konto Assistent avskedas

Den handikappade kvinnan dog utblottad, trots att hon mindre än ett år tidigare fått över en miljon kronor när hon sålt sitt hus. På kontot fanns inte ens pengar till begravningen. Vem som gjort av med merparten av pengarna är inte utrett, men en stor summa fördes över från vårdtagaren till en personlig assistent. Nu avskedas assistenten för att ha brutit mot Hässleholms kommuns gåvopolicy och rutinerna ska förtydligas.

Kvinnan satt i rullstol och kunde varken handla eller ta ut pengar från en automat utan hjälp. Under hennes sista månader i livet gick tiotusentals kronor till alkohol, fina kläder, lyxig mat med mera, vilket Norra Skåne var först med att berätta i början på december. Kvinnans anhöriga, två brorsöner, berättade för tidningen att de gått igenom hennes konton och var övertygade om att hon inte kunde ha spenderat så mycket själv. De polisanmälde både assistenterna och deras chef på Hässleholms kommun.

Brorsönerna reagerade mest på att 38 000 kronor förts över till en av assistenternas konto, merparten medan vårdtagaren befann sig på sjukhus.

– När vi såg det sa vi att det här är ju inte klokt. Här är svart på vitt. Jag tänkte att detta borde vara ett enkelt ärende för polisen, sa en av brorsönerna till Norra Skåne

Totalt ska över 200 000 kronor ha tagits ut från kvinnans konto medan hon var på sjukhus, trots att kommunens policy tydligt förbjuder anställda att ta emot gåvor från eller göra affärer med vårdtagare.

Polisutredningen lades dock ner på grund av brist på bevis. Enligt Norra Skåne kan den tas upp igen efter att brorsönerna begärt överprövning.

Ansvariga på kommunens omsorgsförvaltning hävdade inledningsvis att kvinnan själv spenderat pengarna. Brorsönernas polisanmälan ledde inte till att kommunen agerade, trots att misstankar om försvunna pengar eller mediciner brukar leda till både lex Sarah- och polisanmälan från kommunens sida.

Inte förrän brorsönerna anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg och myndigheten krävt svar från kommunen gjordes en utredning. Den skickades till IVO strax före jul och säger bland annat att det efter samtal med en av assistenterna visat sig att vederbörande “brustit i följsamhet till rutiner och riktlinjer som kommunen har”. Cheferna deklarerar att arbetsrättsliga åtgärder sannolikt kommer att vidtas.

Först när IVO krävt förklaringar gjorde kommunen en utredning.

Enligt utredningen är dokumentationen kring kvinnan bristfällig. Det framgår exempelvis inte på vilket sätt hon önskade assistenternas stöd vid inköp och inte om anhöriga skulle föra hennes talan. Enligt uppgift från enhetschef fick kvinnan av handläggaren tre gånger erbjudande om god man och tackade nej, men detta är inte heller dokumenterat.

I utredningen försvarar omsorgsförvaltningen befintliga rutiner för att informera personalen om policy för gåvor: “Vi följer de rutiner och riktlinjer som finns och följer upp dem årligen genom vårt årshjul”. Dock föreslås några åtgärder, bland annat att introduktion för nyanställda ska ses över.

Omsorgschef Åsa Ollerstam Lundh förklarar att beslutet om avsked fattats efter en sammantagen bedömning.

Åsa Ollerstam Lundh, omsorgschef i Hässleholms kommun. Foto: Privat

– Jag känner bara till en händelse. Det gäller en större summa pengar, jag vågar inte säga exakt hur mycket, säger hon.

Omsorgsförvaltningen har inte för avsikt att göra någon polisanmälan.

– Det vi agerar utifrån är vår policy för gåvor. Vi vet inte om det handlar om stöld, men det vi vet är att medarbetaren brutit mot vår rutin, säger hon.

Vad gör ni för att något liknande inte ska hända igen?

– Vi håller på att ta fram en ny rutin angående hur vi ska hantera när en person själv har hand om sin ekonomi och vi fungerar som en förlängd arm. Det blir ett förtydligande och vi ska se till att alla som berörs får kännedom om det. En sådan rutin hade vi inte innan, säger Åsa Ollerstam Lundh.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se