logga-ligg-tjock

Hemtjänstens initiativ mot ensamhet prisat

Hemtjänstens initiativ mot ensamhet prisat

Hästveda hemtjänsts mötesplats Livshaket, ett initiativ för att minska äldres ensamhet, får omsorgsnämndens kvalitetspris för 2021. Priset delades ut till personalen i samband med nämndens sammanträde på tisdagen.

Det årliga kvalitetspriset på 10 000 kronor ska uppmuntra kvalitetsutveckling, nytänkande och goda exempel inom vård och omsorg.

Hemtjänstgruppen i Hästveda får kvalitetspriset för mötesplatsen Livshaket, från vänster Liselotte Svensson, enhetschef, Anna-Lena Crona och Carina Olsson, aktivitetssamordnare. Foto: Ingela Bengtsson.

Hemtjänstgruppen i Hästveda såg ett behov av att göra något för att motverka äldres isolering och ensamhet som ökat under pandemin. Därför startades Livshaket under 2021. Mötesplatsen erbjuder gemenskap och aktiviteter för personer som beviljats social samvaro som hemtjänstinsats. Aktivitetssamordnarna Carina Olsson och Anna-Lena Crona planerar verksamheten utifrån besökarnas intressen och önskemål. Det har bland annat blivit tillverkning av salva av egenodlade ringblommor, julpyssel och bingo.

Hästveda hemtjänsts enhetschef Liselotte Svensson säger i ett pressmeddelande att det märks tydligt att Livshaket har effekt på deltagarnas mående.

– Det händer så positiva saker med de som får komma till Livshaket. De är piggare och gladare. När de får hitta på saker och prata med andra lyser de verkligen upp. Ofta har man också klätt upp sig lite. Att komma hit är ett festligt inslag i vardagen, säger hon.

Men Livshaket startade mitt under pandemin och förutsättningarna förändrades på grund av den. Därför har bara ett fåtal personer kunnat delta samtidigt i aktiviteterna.

– Eftersom vi hade fått finansiering valde vi att dra i gång trots pandemin – men i liten skala, säger Liselotte Svensson.

Livshaket var igång även under december, trots att smittspridningen ökade, för att motverka den ökande känslan av ensamhet som många känner inför julen.

– Vi ställde om och gjorde aktiviteter i hemmet för de som bor själva. De fick besök med Lucia och tomte, julfika och nyårsfika, berättar Carina Olsson.

Flera nomineringar hade kommit in till nämnden som var enig i beslutet att ge priset till Livshaket.

– Med individen i fokus och nytänkande har de ökat livskvaliteten hos äldre, säger Karin Axelsson (M), ordförande i omsorgsnämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se