Avslöjande för SD:s värderingar

INSÄNDARE. ”Vi motsätter oss inte allas lika värde och jämlikhet” säger trojkan Hanna Nilsson, Ulf Berggren och Sven Lundh från Sverigedemokraterna i en kommentar till Dolores Öhman. Deras insändarsvar är en intressant läsning, då insändaren är både avslöjande för Sverigedemokraternas värderingar och ologisk!  Bakgrunden är att Dolores Öhman hade föreslagit att kommunen på vissa ställen […]

Tillnyktring hos moderaterna?

INSÄNDARE. Eva Nilsson frågar i en insändare vad som händer hos Moderaterna i Hässleholm? Deras fastställda lista till höstens val tyder på en viss tillnyktring mot det provval som tidigare presenterats. Hon trodde, utifrån provvalet, att Kenny Hansson skulle vara en kandidat till första platsen och därmed kommunalrådsposten. Enligt undertecknad hade det varit en katastrof […]

Blott ett bedrägligt sken

INSÄNDARE. Miljöpartiets Dolores Öhman ges i Frilagt och i NSK 2022-01-31 utrymme. Hon breder ut sig och kommenterar sin motion i KF där hon prioriterar en fråga om att måla kommunens bänkar i regnbågsfärger. Hon har tidigare föreslagit att klimatnödläge ska införas i vår kommun. Detta utan framgång. Denna ”Miljö”partist tycks leva omedveten om verkliga […]

Därför ökar elpriserna i Sverige

INSÄNDARE. Några kompletterande tankar till Ernst Herslows insändare ”De höga elpriserna är skapade av politikerna”. Att vi har lagt ned hälften av våra kärnkraftsaggregat i Sverige minskar naturligtvis den tillgängliga eleffekten. Men, kanske med undantag av några få timmar per år, räcker eleffekten ändå ganska väl till. Sverige exporterade t ex netto ca 24 TWh […]

Försök stå ut med att vi har olika syn på samhället

INSÄNDARE. Ulf Nilsson har (i sin insändare 3/2) onekligen ett intressant sätt att tolka mitt inlägg. De personer jag nämnde i mitt tidigare inlägg är flitiga aktörer i debatten. Jag respekterar deras rätt att tycka till och jag hoppas att Ulf Nilsson respekterar att jag har en annan syn på hur det goda samhället byggs. […]

Sönderblåsta taket bara nio år gammalt

Jacobsskolans tak, som skadades i stormen förra helgen, lades om för bara nio år sedan då också solpanelerna sattes upp. Men fastighetschef Marcus Dalén tror att det kan bli svårt att bevisa att det var något fel på takläggningen. – Allt var sönder, säger han. Alla skadade delar av taket har nu rivits och på […]

Förslag om vaccinkrav för anställning i omsorgen

Covidvaccin kan bli ett krav vid nyanställning inom omsorgen i Hässleholms kommun. På onsdag behandlas ett förslag i omsorgsnämndens arbetsutskott. Det förutsätter dock att smittan klassas som samhällsfarlig, något som enligt Folkhälsomyndigheten inte längre bör gälla för covid-19. Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) säger till Frilagt att förslaget därmed blivit mindre relevant och att hon […]