logga-ligg-tjock

Populistisk politik är oftast dåligt genomtänkt

Populistisk politik är oftast dåligt genomtänkt

INSÄNDARE. Jimmie Åkesson var gäst i SVT:s programserie ”30 minuter”. Under utfrågningen hade han uppenbara problem med att förklara Sverigedemokraternas politik och tidigare ställningstaganden. När frågorna kom in på migration och asylpolitik, framstod han som både inkonsekvent och ologisk.

Ett av Sverigedemokraternas huvudargument, är att asylinvandring för med sig en markant ökning av brottslighet. När man lyssnar på argumentationen får man en bild av att ”utlänningar” uteslutande svarar för begångna brott och att det inte finns några ”svenska” brottslingar. I varje grupp av människor finns det alltid ett urval av olika typer och personligheter. Till och med inom Sverigedemokraterna, som vill framstå som rättskaffens försvarare, finns en rad personer dömda för kriminella handlingar. För att fortsätta kommentarerna angående Åkessons uttalanden, är det nödvändigt med en utvikning och lite bakgrundsinformation.

Efter Sovjetunionens upplösning har det i Ryssland och många före detta sovjetrepubliker utvecklats maffia kulturer, med grov brottslighet i sina verksamheter. Även Ukraina följde med i den utvecklingen, där centrum för maffiaverksamheten är på Krim och de östra, rysktalande, delarna av landet. Det är därför inte förvånande att det var de första områdena som Putin gjorde anspråk på. De huvudsakliga verksamheterna för maffian är narkotika, vapenhandel och trafficking av unga damer för prostitution. FN:s kontor för narkotika och brottslighet har kartlagt mordfrekvensen i olika länder. I statistiken kommer Ryssland på 30 plats med 11,31 mord per 100 000 invånare, Ukraina kommer på 88 plats med 4,36 mord per 100 000 invånare och Sverige kommer på plats 156 med 1,15 mord per 100 000 invånare. FN-förbundet har i sin publication Globalis värderat olika nationer med ett s k ”Fredsindex”, med 23 olika indikatorer, såsom t ex brottslighet, fungerande demokrati, rättssäkerhet och levnadsstandard. Indexet, på en skala från 1 till 5, där 1 som bäst och 5 som sämst, för samma länder är att Ryssland ligger på ca 3 och har varit i princip oförändrat sen 2018. Ukraina har gått från samma som Ryssland, 2018, ned till ca 2,6 idag. Sverige har ett stadigt index över 3 år på 1,5. Slutsatsen är att Ukraina har en positiv trend, utan att ännu nå upp till en acceptabel nivå. Medan Ryssland tycks befinna sig i ett stationärt konflikttillstånd, med ett statskontrollerat, kriminellt tillstånd, beskrivet av författaren Mark Galeotti i ”Vory – Den ryska supermaffian”.

Åter till Jimmie Åkesson, som med ovanstående i beaktande och något som inte kan vara okänt för honom, åter igen inte kunde välja vilken statschef han föredrog mellan Rysslands Putin och eller Frankrikes Macron.  Dessutom när frågan om Ukraina kom upp kunde han inte lämna ett klart svar, varför SD som enda svenska parti, nyligen röstade emot stöd till Ukraina i EU-parlamentet. 

Det mest anmärkningsvärda är dock hans resonemang angående eventuella asylsökande från Ukraina, i händelse av en väpnad konflikt. Åkesson sade att SD kunde tänka sig att ompröva reglerna för asyl för att ta emot flyktingar från Ukraina eller härbärgera sådana flyktingar, som sökt asyl i annat land.

Det är ologiskt att ett parti som har kriminalitet som ett huvudargument när det gäller asylsökande från mellanöstern, plötsligt är beredda att ta emot asylsökande från ett land med en hög dokumenterad  och organiserad kriminalitet. Ukrainska maffiaorganisationer har resurser både när det gäller ekonomi, personal, infrastruktur och logistik. De skulle snabbt kunna etablera en omfattande verksamhet i Västeuropa, om de fick fotfäste här. Att terrorister och kriminella har infiltrerat flyktingkollektivet är ett argument som framförts från SD håll. I fråga om en eventuell flyktingström från Ukraina är det en uppenbar risk att maffian ser en chans att få en hemvist här. En risk som Åkesson inte tycks reflektera över. Populistisk politik är ofta inte genomtänkt, med konsekvensanalyser. Jimmie Åkessons utspel visar klart att migration och asyl INTE är en principfråga för SD, utan ren racism! Om principerna ändras beroende på berörd grupp som påverkas, då är det inte en princip i första skedet, utan ett sätt att maskera en medveten diskriminering.

Om det skulle bli en flyktingström från Ukraina skall vi naturligtvis i solidaritet med det Ukrainska folket ställa upp och hjälpa till på bästa sätt. Bästa sättet kanske inte är att, som den Moderata Regeringen på 90-talet, skicka ut asylsökande vind för våg i samhället, för att spara pengar på förläggningsboende. Den s k EBO-lagen (Eget Boende), som innebar att asylsökande förväntades ordna sitt eget boende, med hjälp av vänner och släktingar, ligger till grund för mycket av det segregerade boendet vi har idag, med alla sociala problem, inklusive kriminalitet. Detta ledde till att de asylsökande i stor utsträckning hamnade i bostadsområden, som redan då hade en viss grad av segregation och som idag har utvecklats till och kallas ”särskilt utsatta områden”.  Slutsatserna som ”FN:s kontor för narkotika och brottslighet” gör I sin rapport är att mordfrekvens i olika länder följer samma mönster som landets sociala situation. Större sociala klyftor ger ökad brottslighet.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se