logga-ligg-tjock

Facket ville ha en annan biträdande kommunchef

Facket ville ha en annan biträdande kommunchef

Akademikerfacket Akavia var inte överens med arbetsgivaren om tillsättningen av ställföreträdande kommundirektör och biträdande chef för kommunledningsförvaltningen i Hässleholms kommun. Anledningen var att en annan kandidat hade bättre formella meriter genom både utbildning och tidigare erfarenhet från en motsvarande tjänst. Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att det var den personliga intervjun och det samlade intrycket som avgjorde till Amra Salihovics fördel.

Enligt protokollet från facklig samverkan var Akavia oenig med arbetsgivaren och förordade en annan namngiven kandidat. De två andra närvarande fackförbunden, Vision och Sveriges Ingenjörer, hade inga invändningar.

Kommunjurist Magnus Gjerstad, Akavias företrädare. Foto: Lotta Persson

Kommunjurist Magnus Gjerstad, Akavias företrädare, förklarar att han ansåg den andra kandidaten bättre lämpad, både på grund av utbildning och erfarenheter.

– Till exempel hade hon varit just biträdande förvaltningschef på en kommunledningsförvaltning, säger han.

Han konstaterar att det i kommunen är arbetsgivaren som bedömer vem som är bäst lämpad för jobbet, även om facket hade en annan uppfattning.

– Vi får naturligtvis acceptera det och hälsa Amra välkommen, säger han.

I statlig verksamhet ska tjänster alltid tillsättas utifrån “förtjänst och skicklighet”. Kommunens personalchef Marie Söderqvist förklarar att det inte gäller i kommunen. Däremot ska kravprofilen, där vissa formella krav listas, följas. Utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet vägs samman.

Diskriminering vid tillsättning av tjänster är inte heller tillåtet i kommunen.

– Det är samma regler som för privata arbetsgivare. Det är klart att det ligger en subjektivitet i att bedöma förmågor. Den fackliga organisationen kan se en sak, andra en annan. Man får försöka att göra bedömningen så noggrant som möjligt, säger Marie Söderqvist.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson säger att Amra Salihovics matchade den kravprofil som kommunen tagit fram för tjänsten och att alla på arbetsgivarsidan var eniga. De formella kraven är högskoleutbildning på lägst kandidatnivå som arbetsgivaren bedömer relevant inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller personalvetenskap, flerårig chefserfarenhet och erfarenhet av att leda chefer samt B-körkort. Ledarskap i en politiskt styrd organisation är meriterande, men inget krav.

Kommundirektör Bengt-Arne Persson.

Av kravprofilen framgår också bland annat att den nya biträdande förvaltningschefen ska ha en viktig roll i att ta fram en ny styrmodell för kommunen.

– Amra var vårt förstahandsalternativ. Det var inte så att den andra kandidaten inte uppfyllde kravprofilen. Vi vägde samman formella meriter med den personliga intervjun och referenserna. Så är det alltid med rekrytering, man gör en samlad bedömning, säger Bengt-Arne Persson.

Det var kommunalråden som fattade det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

– Jag kan bara svara för min egen del. Det var intervjun och det samlade intrycket som avgjorde. Men jag uppfattade att vi var helt eniga, säger Lars Johnsson.

Han konstaterar att tillsättningen drog ut på tiden. Sista ansökningsdag var den 31 oktober.

– Tjänsten är säkerhetsklassad och det tar lite tid, säger han.

Amra Salihovic, 36, är idag gymnasiechef i Kungsbacka och har tidigare varit bland annat utvecklingschef i Gislaved. Hon har fått flera utmärkelser, bland annat “Årets karriär 2019” för att med stor drivkraft ha bidragit till positiv verksamhetsutveckling. Chefstjänsterna har dock varit på avdelningschefsnivå. Hon har en treårig högskoleutbildning i samhällsanalys och välfärdsutveckling plus utbildning i ledarskap.

Den kandidat som Akavia förordade har bland annat arbetat som utvecklingschef och biträdande chef för kommunledningsförvaltningen samt som förvaltningschef i en kommun. Personen har också en mer omfattande högskoleutbildning inom humanistiska ämnen, underrättelseanalys och ledarskap.

Det var 36 sökande till tjänsten. Amra Salihovics lön blir 77 000 kronor i månaden.

Berit Önell

Läs mer:

2022-02-16 Ny biträdande högsta chef i kommunen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se