logga-ligg-tjock

Vi är öppna för att samverka om fritidsgårdar

Vi är öppna för att samverka om fritidsgårdar

INSÄNDARE. Frågan om fritidsgårdar har varit upp i både Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden. Historiskt har fritidsgårdar i kommunen drivits i olika regier, öppnats upp men också stängts av olika skäl. I budget för 2022 satsar vi 1 miljon till att öppna upp en fritidsgård. Vi tillför också resurser till att renovera Hantverksgården i Hästveda så att man kan öppna fritidsgården igen. Under året renoveras Markan för drygt 10 miljoner och Mötesplats Ljungdala öppnas upp igen. Allt detta görs i ett ekonomiskt trångt läge. Samtidigt ska förvaltningen ha bra förutsättningar att starta igång denna verksamhet. Vi i kärnalliansen ”sitter inte still i båten”. För att starta ytterligare fritidsgårdar behöver vi ha ett stabilt och långsiktigt utredningsunderlag. Det innebär en beskrivning av behovet, vilken verksamhet och åldersgrupper ska vi vända oss till, vilken kompetens ska personalen ha och vad finns det för ungdomsverksamhet i de olika kommundelarna i dag. Vilka lokaler kan användas och inte minst ta med barnperspektivet och beakta Barnkonventionens krav på att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Det är viktigt att vi kan möta våra barn och ungdomar utifrån deras behov och önskemål. För att få ut så mycket ungdomsverksamhet som möjligt för varje satsad skattekrona har vi lyft blicken och vi har tittat på olika alternativ på verksamhet och på olika samarbetspartner.

Vi har haft en dialog med Fryshuset sedan ett halvår tillbaka, Sveriges största organisation för unga. Sedan 1984 har Fryshuset arbetat för unga. Alla unga. Även dom som ingen annan trott på. Fryshuset är en stiftelse. I samtal med Fryshuset hävdar de att de kan erbjuda 1,5-2 gånger mer verksamhet för varje satsad skattekrona. Hur kan de lyckas med detta? Jo, de kan till skillnad från kommunen söka bidrag från olika stiftelser, organisationer, företag, etc. I vårt närområde har Fryshuset verksamhet i Östra Göinge, Helsingborg och Malmö. I Helsingborg drivs verksamheten helt på bidrag från näringslivet, i Östra Göinge driver de verksamheten tillsammans med kommunen och likaså i Malmö. Vi har pratat med Östra Göinge kommun som väldigt nöjda med verksamheten och de har beslutat om ett förlängt samarbete. Vi tror att Hässleholms kommun i samverkan med Fryshuset skulle kunna få en mycket bra ungdomsverksamhet. Med anledning av ovan yrkade vi på återremiss i KS för att Kultur- och Fritidsförvaltningen skall få ett uppdrag att utreda ev. ytterligare fritidsgårdar men också att titta på en samverkansform tillsammans med Fryshuset. Oppositionens – S och SD – förslag kommer inte ge några nya fritidsgårdar i år, så det finns egentligen inget konstruktivt med att driva igenom ett ärende bara för att man kan. Tyvärr fick vi inte gehör för vårt återremissyrkande som skulle innebära ett konstruktivt underlag för vidare beslut.

Lars Johnsson (M)

Agneta Olsson Enochsson (L)

Robin Gustavsson (KD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se