Stökiga lektioner och nedsättande språkbruk på Tyringe skola

Elever följer inte instruktioner, fäller kommentarer, svär, härmar eller hånar läraren och använder datorer och telefoner trots tillsägelser. Så beskriver Skolinspektionen några av sina lektionsbesök på Tyringe skola i december. Ändå bedöms bristerna i studiero som mindre allvarliga än vid en tillsyn i maj 2021 som ledde till föreläggande om åtgärder. Vissa åtgärder har vidtagits […]

Tågurspårningen kunde slutat värre

Ingen människa skadades när en godsvagn spårade ur och en tung fraktcontainer föll ner i en trädgård och skadade en förrådsbyggnad i centrala Tyringe på fredagskvällen. Men det kunde slutat betydligt värre. Olyckan inträffade nära både bostadshus och viadukten över den trafikerade Malmövägen. – Av alla dåliga ställen det kunde hänt på så var nog […]