logga-ligg-tjock

Delade turer försvinner inte helt

Delade turer försvinner inte helt

Med hjälp av statsbidrag har utfasningen av äldreomsorgspersonalens delade turer kunnat påbörjas inom Hässleholms kommun. Men de cirka 24 miljonerna per år räcker inte till och därför kommer en del anställda på både äldreboenden och inom hemtjänst tills vidare att få fortsätta med en delad tur på fem veckor. Politikerna i omsorgsnämnden godkände nyligen redovisningen och gav tjänstemännen i uppdrag att fortsätta arbetet.

Syftet med att begränsa de delade turerna var, enligt beslutet i oktober, att skapa attraktivare scheman för medarbetarna och kvalitetstid för de äldre. Förändringarna har föreslagits i samverkan med personalen.

Med delad tur är personalen på plats när det är som mest att göra, på förmiddagen och sen eftermiddag – kväll och får ledigt några timmar mitt på dagen. Det gör det svårt att ta vara på den lediga tiden, särskilt för personal som pendlar till jobbet.

Kostnaden för att bli av med delade turer beror på att bemanningen måste höjas om schemat ska gå ihop utan delade turer. Att införa arbete två helger av fem utan delade turer för alla medarbetare hade kostat cirka 6,6 miljoner kronor till.

Idag arbetar många varannan helg utan delade turer. Deras schema ändras inte i nuläget. De som arbetar två helger av fem med två delade turer får däremot en delad tur mindre. De flesta kommer att få ett sådant schema. Schemaförändringarna ger också möjlighet till mer kvalitetstid för vårdtagarna, exempelvis genom aktiviteter och utevistelser.

Statsbidraget som är till för att “säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer” har även använts till annat. 2021 gick det till anställning av en hygiensjuksköterska till en kostnad av 1,6 miljoner kronor. Resten av pengarna plussade bara på omsorgens bokslut.

I år skulle hela summan på 23,8 miljoner kronor fördelas mellan hygiensjuksköterska, särskilt boende, korttidsboende och ordinärt boende. Men allt används inte eftersom det inte bedömdes rimligt ur ett rättviseperspektiv att vissa grupper inom ordinärt boende (hemtjänst) helt skulle slippa delade turer och samtidigt bara jobba två av fem helger när majoriteten jobbar varannan helg utan delade turer.

Politikerna var inte oense, men andre vice ordförande Christer Welinder (S) lät inte helt nöjd.

Omsorgsnämndens andre vice ordförande Christer Welinder (S). Foto: Urban Önell

– Jag vet inte om vi är nöjda. Nu har vi kommit så här långt. Det är sex miljoner kronor som vi inte förbrukat, säger han.

Han betonar att målsättningen på sikt är att helt bli av med de delade turerna. Det är alla partier överens om.

Hur resterande pengar ska användas beslutas av nämnden senast i november. Ett förslag är att använda dem som buffert för kommande schemaförändringar. Bland annat väntas riksdagen i juni besluta att alla ska ha rätt till heltidsanställning från och med den 1 oktober.

Kommunen har också varit skyldig att informera privata aktörer inom äldreomsorgen om att de har möjlighet att ta del av statsbidraget. I vilken omfattning det kan bli aktuellt är inte känt.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se